Via Danmarks Statistik

Ejendomssalg (md.) juli 2019

I juli var det ottende måned i træk, at priserne på enfamiliehuse steg mere end på ejerlejligheder, når man måler i forhold til samme måned året før. På landsplan var den årlige stigning på enfamiliehuse i juli på 3,3 pct., mens ejerlejligheder faldt med 2,1 pct. i forhold til juli året før. I 2019 er det kun i månederne januar og juni, at priserne på ejerlejligheder er steget i forhold til samme måned sidste år. Siden priserne på ejerboliger begyndte at stige i slutningen af 2012, er ejerlejligheder steget mærkbart mere i pris end enfamiliehuse. Men fra slutningen af 2018 er enfamiliehuse steget mere end ejerlejligheder. I ti ud af de seneste tolv måneder er prisen på enfamiliehuse steget mere end ejerlejligheder målt i forhold til samme måned sidste år.

Procentvis prisudvikling over 12 måneder for enfamiliehuse og ejerlejligheder på landsplanKilde: www.statistikbanken.dk/ej14.

Priserne på ejerlejligheder faldt i fem af årets første syv måneder

På landsplan er priserne på ejerlejligheder faldet i fem ud af årets første syv måneder, når man sammenligner med samme måned året før. I Region Hovestaden begyndte året (januar-marts) med højere prisændringer på end på landsplan, men i de seneste fire måneder (april-juli) er billedet vendt, og prisændringerne er lavere i Hovedstaden end i resten af landet. Siden 2006 er priserne på ejerlejligheder imidlertid steget ca. 22 pct. både på landsplan og i Region Hovedstaden.

Procentvis prisudvikling over 12 måneder for ejerlejligheder, fordelt på landsplan og Hovedstaden

Landsplan

Region Hovedstaden

Prisindeks

Prisændring
over 12 måneder

Prisindeks

Prisændring
over 12 måneder

indeks 2006 = 100

pct.

indeks 2006 = 100

pct.

Januar*

123,4

0,6

124,9

1,1

Februar*

123,1

-0,6

125,4

0,4

Marts*

123,6

-1,7

125,3

-1,3

April*

124,5

-0,8

124,8

-1,8

Maj*

125,8

-0,2

126,3

-1,8

Juni*

127,0

0,7

127,4

0,4

Juli*

122,5

-2,1

120,9

-4,7

Priserne på enfamiliehuse er steget i næsten hele 2019

Generelt er priserne på enfamiliehuse i hele landet steget i de første syv måneder af 2019 i forhold til de samme måneder året før. Dog har februar budt på faldende priser i Region Nordjylland, ligesom der også var fald i Region Sjælland i marts og i Region Midtjylland i juli måned.

Procentvis prisudvikling over 12 måneder for enfamiliehuse, fordelt på regioner. 2019*Kilde: www.statistikbanken.dk/ej14.

Handlen er flyttet fra de store byer til de mindre byer

I 2019 er det kvartalsvise gennemsnitlige antal handler med enfamiliehuse indtil videre på 12.789, mens det tilsvarende tal er 4.609 for ejerlejligheder. Set i forhold til 2018 er det kvartalsvise gennemsnitlige antal handler 2,5 pct. højere for enfamiliehuse og 1,2 pct. lavere for ejerlejligheder. Det tyder på, at ejendomshandlerne i 2019 foreløbigt er rykket væk fra de store byer og ud til de mindre, idet de fleste ejerlejligheder findes i de store byer. Det laveste antal handler siden statistikkens start i sin nuværende form i 1992 var i 2011, hvor der i gennemsnit blev solgt 8.050 enfamiliehuse og 2.966 ejerlejligheder i kvartalet. Antallet af handler toppede i 2005, hvor det kvartalvise gennemsnit var 14.972 enfamiliehuse og 6.327 ejerlejligheder.

Handler i almindelig fri handel

Kilde: www.statistikbanken.dk/ejen77.

READ ALSO  Evaluering: Tiltag imod negativ social kontrol virker
  • bitcoinBitcoin (BTC) $ 35,690.00
  • ethereumEthereum (ETH) $ 1,156.76
  • tetherTether (USDT) $ 1.00
  • litecoinLitecoin (LTC) $ 140.03
  • bitcoin-cashBitcoin Cash (BCH) $ 476.26