Numbers & Statistics

Prisen på boliger stiger stadig i januar 2020

By  | 

Via Danmarks Statistik

Ejendomssalg (md.) januar 2020

Huspriserne er nu steget mere end lejlighedspriserne i 14 måneder i træk, når man måler prisudviklingen i forhold til samme måned året før. På landsplan var den årlige prisstigning på enfamiliehuse i januar på 6,5 pct., mens ejerlejligheder steg med 5,0 pct. Siden priserne på ejerboliger begyndte at stige i slutningen af 2012, er ejerlejligheder steget mærkbart mere i pris end enfamiliehuse, men fra slutningen af 2018 er enfamiliehuse steget mere end ejerlejligheder. Dog er priserne på ejerlejligheder nu steget de seneste fem måneder i træk, mens man skal helt tilbage til september 2012 for at finde den seneste måned, hvor huspriserne faldt.

Procentvis prisudvikling over 12 måneder for enfamiliehuse og ejerlejligheder på landsplanKilde: www.statistikbanken.dk/ej14.

Antal handler indtil midt marts på normalt niveau for måneden

De første indikationer for antallet af ejendomshandler foretaget i marts 2020 tyder på en helt almindelig tilgang af dokumenter til tinglysning – endda med en lille stigning i forhold til samme periode sidste år. Til og med uge 12 er der i år blevet tinglyst 1.656 ejendomme med overdragelse i marts, mens dette tal for samme periode sidste år var 1.607. Dermed kan man indtil videre ikke se nogen effekt på antal tinglyste handler af den ekstraordinære aktuelle krise i forbindelse med COVID-19.

Antal tinglyste ejendomshandler for marts fordelt på ugenumreKilde: Særkørsel fra Danmarks Statistik baseret på det elektroniske tinglysningssystem for fast ejendom.

Stigning i antal familiesalg

Ejendomme sælges i større og større udstrækning fra familiemedlem til familiemedlem. Siden 2013 er antallet af familiesalg steget hvert år fra 7.892 til 12.544 i 2019, en stigning på næsten 60 pct. Der er mange årsager til stigningen i antal familieoverdragelser, men en af de væsentligste årsager er, at familieoverdragelse kan ske til 15 pct. under den seneste offentlige ejendomsvurdering, som er fastfrosset på 2011-niveau. Desuden er tiden ved at rinde ud for de eksisterende ejendomsvurderinger, hvorfor mange vælger at overdrage, før de nye ejendomsvurderinger kommer til at binde dem til en højere prisfastsættelse. Derudover er der også de forældre, som har forældrekøbt fast ejendom til deres børn på et gunstigt tidspunkt, som føler sig nødsaget til at foretage en familieoverdragelse til deres barn, idet salg til tredjemand vil indebære en ejendomsavancebeskatning på fortjenesten, fordi de ikke selv har beboet ejendommen.

Beregnet antal salg (familiesalg) samt købesum i pct. af ejendomsværdi (almindelig fri handel)Kilde: www.statistikbanken.dk/ejen88.Print Friendly, PDF & Email

Latest from finanz.dk