Stram kurs via Facebook

PRESSEMEDDELELSE

Københavns Politi har i dag nedlagt forbud mod, at partileder Rasmus Paludan kan demonstrere i hele Københavns Politikreds. Dette er en særdeles alvorlig indskrænkning i vores ytrings- og forsamlingsfrihed, og det er første gang siden folketingsvalget 2019, at et sådant forbud er nedlagt.

Af afgørelsen fremgår bl.a.: "Der henvises i den forbindelse til den trusselsvurdering, som Københavns Politi har modtaget fra Politiets Efterretningstjeneste (PET) d.d. CTA [Center for Terroranalyse, red.] vurderer, at terrortruslen mod Dem i øjeblikket er MEGET ALVORLIG. Det betyder, at der er en specifik trussel mod Dem."

Partileder Rasmus Paludan udtaler: "Dette er meget alvorligt. Vi skal kunne demonstrere i København fra mandag til fredag i denne uge. Vi skal også i god ro og orden kunne afvikle vores nationale årlige møde – Rigskongressen 2019 – i god ro og orden og under sikre forhold på lørdag den 19. oktober 2019 i Middelfart. Det er naturligvis af stor betydning for partiet, at partilederen kan deltage i rigskongressen."


READ ALSO  US embassy in Emirates issues new terrorism warning to American citizens