PRESSEMEDDELELSE (21.10.2019 kl. 13.10)
 Stram Kurs fremlægger nu Fyns Politis u…

Stram kurs via Facebook

PRESSEMEDDELELSE (21.10.2019 kl. 13.10)

Stram Kurs fremlægger nu Fyns Politis ulovlige og grundlovsstridige afgørelse af 18.10.2019. Grundlovens § 79 fungerer sådan, at den sætter det absolutte grænser for, hvornår og hvordan en forsamling kan forbydes. Det betyder, at Folketinget ikke kan vedtage love, som sætter mere snævre grænser, end hvad grundloven gør. En sådan lov ville være ugyldig.

Fyns Politi støtter sig på, at en jurist i en KOMMENTAR til grundloven har skrevet: "Også ved fare for forsamlingens sikkerhed, må politiet kunne gribe ind". Den kommentar er IKKE en del af dansk lov og slet ikke grundloven, så Fyns Politi kan altså ikke lovligt overtræde grundloven, fordi en jurist har skrevet den nævnte sætning. Desuden er det vores opfattelse, at sætningen ikke vedrører beskyttelse mod terrorisme, men snarere er en bemærkning omkring, at politiet kan gribe ind, hvis der fx holdes forsamling i en lade, og ladens tag er så pilråddent, at det er ved at styre sammen. Eller hvis der går hul på en gasledning eller opstår ildebrand.

Grundlovens givere var ganske klare: politiet dvs. staten skal UBETINGET beskytte forsamlinger under tag, og staten kan ALDRIG forbyde sådanne forsamlinger.

Det er utroligt, at pressen og meningsdannere i Danmark hader Stram Kurs så meget, at de nu er tavse om et grundlovsbrud, som er langt alvorligere end Tibetsagen.

For pressens spørgsmål om sagen kan henvendelse rettes til partileder Rasmus Paludan på telefon 4061 1950.

READ ALSO  Good Riddance to the World Health Organization