Fredag d. 6. september drager miljøminister Lea Wermelin til Mandø for at tale om naturprojekter og blive præsenteret for Mandø-projektet, der er et samarbejde mellem Den Danske Naturfond, Esbjerg Kommune, Nationalpark Vadehavet, Naturstyrelsen og lokale private lodsejere.

Samarbejdsprojektet har til formål at forbedre naturværdierne på Mandø og understøtte mulighederne for friluftsliv og turisme på øen og i regionen. Mandø er en del af Nationalpark Vadehavet, UNESCO Verdensarv og optaget i den danske naturkanon.

Øen huser et af de vigtigste områder i Vadehavet for både trækkende og ynglende vade- og engfugle, hvoraf flere af fuglarterne er i tilbagegang både på Mandø og globalt.

På dagen vil Mandø-projektet blive præsenteret.

Udover miljøministeren deltager direktør i Den Danske Naturfond, Flemming Nielsen, sekretariatsleder for Nationalpark Vadehavet, Peter Saabye Simonsen, formand for Plan og Miljøudvalget i Esbjerg Kommune, Karen Sandrini (A), Miljøchef i Esbjerg Kommune, Christina Føns, direktør i Naturstyrelsen, Peter Ilsøe, skovrider Bent Rasmussen fra Naturstyrelsen Vadehavet og Claus Christensen fra Mandø Fællesråd.

Pressen er velkommen, og der vil være mulighed for fotos og interview.

Tid: Fredag den 6. september, kl. 13.45-15.00

Sted: P-plads ved ankomsten til Mandø.

Yderligere oplysninger:
Pressesekretær Jonatan Lykke-Olesen, Miljø- og Fødevareministeriet, tlf.: 9359 7082, e-mail:jolyk@mfvm.dkVia Miljø- & Fødevareministeriet

READ ALSO  Twitter locks out Chinese embassy to the US after ‘dehumanizing’ Uighur tweet as if to prove it isn’t JUST anti-Trump