Tidligere landbrugsjord bliver flere steder i landet omdannet til nye værdifulde naturområder. Det sker, når jordejere med landbrugsjord af dårlig kvalitet laver bytteordninger med stat og kommuner, så man kan lave store sammenhængende vådområder.

Mandag den 29. april vil miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen indvie to af de nye naturområder i Jylland. Ét ved Horsens og ét nord for Randers.

I mellem de to vådområdebesøg tager Jakob Ellemann-Jensen i skoven sammen med Danmarks Naturfredningsforenings præsident, Maria Reumert Gjerding for at udpege evighedstræ nr. 100 i en af Kalø Skovene.

Pressen er velkommen hele dagen, og der vil være mulighed for fotos og interview. 

 

10:30-11:15: Indvielse af Gedved Sø ved Horsens
Adresse: Skanderborgvej 29, 8751 Gedved. Parkering skal ske ved Gl. Kattrupvej 2, 8751 Gedved, hvorfra der er 5 min. gang til festpladsen.

Sammen med Horsens borgmester Peter Sørensen vil miljø- og fødevareministeren indvie den nye Gedved Sø. En lokal 6.klasse vil præsentere resultatet af deres projektarbejde ved Gedved Sø, hvor de bl.a. har bygget en træmodel af søen.

Søen er 30 hektar stor sø med cirka 12 hektar omkringliggende naturarealer. Søen reducerer kvælstof i vandmiljøet og er med til at forbedre vandkvaliteten i Horsens Fjord. 

14.30-15.30: Udpegning af evighedstræ nr. 100
Adresse: Kalø Slotskro, Molsvej 31, 8410 Rønde

Miljø- og fødevareministeren vil sammen med Danmarks Naturfredningsforenings præsident Maria Reumert Gjerding udpege evighedstræ nr. 100 i en af Kalø Skovene. Den lokale borger John Simoni har foreslået det specifikke træ og vil også være til stede.

 

16.30-17.15: Ny sø og natur ved Kåtbæk Å
Adresse: Ørrildvej 20, 8990 Fårup.

READ ALSO  Policy Tools in Times of Financial Stress – IMF Blog

Miljø- og fødevareministeren og Martin Merrild, formand for Landbrug & Fødevarer vil sammen indvie en ny sø og naturområde ved Kåtbæk Å.

Her er alle dræn ved tidligere landbrugsjord blevet afbrudt, grøfterne fyldt og pumpeanlægget fjernet, så vandet nu igen overrisler det meste af de 46 hektar tidligere marker, der ligger omkring bækken.

De deltagende lodsejere vil også være til stede under arrangementet.  

Yderligere oplysninger:
Pressesekretær Ming Ou Lü, 2077 0459, minol@mfvm.dkVia Miljø- & Fødevareministeriet