Formålet med Praksiskonsulenternes rådgivningsindsatser er fortsat at tilbyde rådgivning til kommunale forvaltninger og dagtilbud om, hvordan den pædagogiske kvalitet kan udvikles og styrkes. Praksiskonsulenternes rådgivning har særligt fokus på læringsmiljøer for 0-2 årige børn og gennemføres samtidig med et helhedsorienteret fokus på hele dagtilbuddets børnegruppe og samarbejdet med deres forældre.

Praksiskonsulenterne samarbejder tæt med de deltagende dagtilbud og forvaltningen og tilbyder praksisnær guidning og sparring samt formidling af faglig viden til alle deltagende aktører. Forløbet designes på baggrund af en indledende vurdering af det enkelte dagtilbud på udvalgte områder, og indhold og processer skræddersys løbende i samarbejde med ledelse og medarbejdere i dagtilbud og på forvaltning.

Der kan ansøges om forløb med Praksiskonsulenterne her:

Ansøgningsfristen til de længerevarende forløb er fredag d.22. november 2019.

I næste ansøgningsrunde er ansøgningsfristen fredag d.1. maj 2020.

Der er løbende ansøgningsfrist til de korte rådgivningsforløb sidste hverdag i hver måned.

I ansøgningen udpeger forvaltningen et antal dagtilbud, mindst to og maksimalt fem, til at deltage i rådgivningsforløbet. Forankring af indsatsen og etablering af sammenhæng til kommunens øvrige dagtilbud sikres løbende i dialog mellem Praksiskonsulenterne og forvaltningsledelsen.

Dagtilbud kan være såvel kommunale, selvejende som private dagtilbud, herunder både dagpleje, vuggestue, og integrerede institutioner. Børnehaver, der alene har børn i alderen 3-6 år, er ikke omfattet af denne indsats.

Forvaltninger og dagtilbud, der overvejer at søge et rådgivningsforløb, kan kontakte Praksiskonsulenterne via mail: lene.pedersen@stukuvm.dk eller tlf.: 5081 0950 for mere information.

Læs mere om Praksiskonsulenterne på emu.dk/dagtilbud.

Via Undervisningsministeriet

READ ALSO  The Religious Transformation of French Schools