Transportministeren og justitsministeren er blevet enige om at standse den tidligere regerings beslutning om at flytte dele af politiets opgaver til Færdselsstyrelsen, da det har vist sig, at der ikke har været tilvejebragt den fornødne finansiering til de nødvendige it-anskaffelser og den efterfølgende it-drift. Derfor er det besluttet ikke at gennemføre ressortændringen.  

Det var ellers planen, at flytningen af opgaverne skulle ske ved årsskiftet, og at en række medarbejdere i politiet skulle have haft Færdselsstyrelsen som arbejdsgiver. Beslutningen om at standse overdragelsen betyder, at opgaverne bliver i politiet. Det vil sige, at det efter årsskiftet fortsat er politiet, som afvikler køreprøver, administrerer kørekort og udsteder førerkort og særtransporttilladelser.Via Justitsministeriet

READ ALSO  The Palestinian Plan to Dupe the Biden Administration