Via Politiet

Midt- og Vestsjællands Politi ligger som en af de politikredse, der har lavet flest tryghedsopfølgninger med borgerne – et koncept, der er en del af den tidligere justitsministers udspil om ”nærhed og tryghed”.

Ud af i alt 6.355 tryghedsopfølgninger i hele landet, står Midt- og Vestsjællands Politi for 1178, viser tal fra Rigspolitiet.

Tryghedsopfølgninger er en ekstra samtale mellem politi og borger. Det vil sige, at hvis borgeren har været i kontakt med politiet, fordi der er sket noget kriminelt eller utryghedsskabende, så kan politiet følge op på henvendelsen senere.

Ofre for kriminalitet er højeste prioritet til tryghedsopfølgninger, men også andre henvendelser kan senere blive fulgt op med en samtale med politiet.

”Vi tager alle henvendelser fra borgerne alvorligt, og i nogle tilfælde kan politiet ikke svare på henvendelsen på den måde, som borgeren måske ønsker. Derfor sørger vi meget ofte for at følge op og høre borgeren, om der kunne være andet, vi kan hjælpe med, om problemet er blevet løst, eller om de føler sig mere trygge, efter politiet har været indblandet i sagen,” siger vicepolitiinspektør John Jensen fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Tryghedsopfølgningerne kan enten være ved personligt fremmøde eller telefonisk kontakt alt efter henvendelsen.

Hos Midt- og Vestsjællands Politi har 747 af opfølgningerne været telefoniske, mens 213 har været personlige. De resterende er registreret som et forsøg på at få fat i borgeren, men uden held.

”I de tilfælde, hvor vi ikke har fået fat i borgeren, har vi oftest prøvet igen, kontaktet naboen eller en pårørende eller lagt en folder i postkassen. I de fleste tilfælde får vi rigtig god respons fra borgerne om vores henvendelser, mens nogle enkelte faktisk ikke har følt, at de har haft behov for en opfølgning. Det er vi sådan set bare glade for at høre, for det betyder, at problemet blev løst ved første kontakt med os,” siger vicepolitiinspektøren.

READ ALSO  Corey Lewandowski and David Bossie appointed to Pentagon advisory board after purge

Det overordnede formål med tryghedsopfølgning er ifølge Rigspolitiet, at borgerne skal føle sig trygge og tilfredse med politiet. Desuden kan ofre for kriminalitet eller utryghedsskabende adfærd i lokalområdet have god brug af en efterfølgende politimæssig kontakt.