Et netop vedtaget lovforslag styrker politiets mulighed for at bruge agenter i efterforskningen af kriminalitet på internettet. Politiets agentvirksomhed på nettet betyder, at politiet kan trænge ind i diverse lukkede fora på internettet, hvor de kriminelle f.eks. foretager ulovlige salg. Dermed får politiet bedre efterforskningsmæssige redskaber til at bekæmpe kriminalitet på internettet.

Nick Hækkerup:
”Vi kan ikke acceptere, at der begås åbenlys kriminalitet på nettet. Med det vedtagne lovforslag giver vi nu politiet bedre mulighed for at gøre en reel forskel i sager om kriminalitet på nettet, så de bl.a. i lukkede fora på internettet  kan tage kontakt til kriminelle, der eksempelvis begår bedrageri, deler børneporno eller forsøger at sælge sprængstoffer og narkotika. Politiet får dermed et effektivt værktøj mod nogle af de alvorligste kriminalitetsformer, så de kan bedrive moderne politiefterforskning”. 

I dag kan politiet som udgangspunkt kun bruge agenter, hvis der er mistanke om kriminalitetsformer, der har en strafferamme på seks års fængsel eller mere. Det har afskåret politiet fra i mange tilfælde at reagere på åbenlyst ulovlige aktiviteter på nettet. Eksempelvis har medier skrevet om lukkede Facebookgrupper, hvor kriminelle har kunnet sælge hælervarer til hinanden. 

Med den vedtagne lovgivning får politiet får nu mulighed for mere effektivt at bekæmpe  bedrageri, databedrageri, afpresning, hvidvask, hæleri, salg af eksplosivstoffer,  narko og våben samt børneporno på nettet. 

Lovforslaget om politiets brug af agenter på internettet er en del af regeringens Trygheds og Sikkerhedspakke.

Lovgivningen forventes at træde i kraft i den 1. juli 2020.

Pressekontakt: Christina Raabæk, tlf. 30 71 04 70Via Justitsministeriet