Via Politiet

Fotovogne fra Midt- og Vestsjællands Politi har siden lørdag foretaget hastighedskontroller på Holbækmotorvejen ved Roskilde, hvor hastigheden er nedsat til højst 80 km/t mod de normalt tilladte 110 km/t.

Ca. 2400 bilister er blevet fotograferet ved fire dages kontroller, men en stor del af dem vil aldrig modtage en henvendelse fra politiet i den anledning.

– Vi har desværre konstateret, at den opsatte skiltning med den lavere hastighed på Holbækmotorvejen kunne give anledning til misforståelse og tvivl hos bilisterne. Skiltningen har ikke været tilstrækkelig klar, og i den situation lader vi tvivlen komme mange af bilisterne til gode, for retssikkerheden vægter naturligvis højest, udtaler politiinspektør Henrik Mikkelsen, der er den overordnede ansvarlige for politiets indsats i forbindelse med Roskilde Festival.

Kun bilister, der er målt til at køre hurtigere end 130 km/t på strækningen med nedsat hastighed, kan forvente at høre nærmere fra politiet efter den målte hastighedsovertrædelse ved kontrollerne lørdag, søndag, mandag og tirsdag.

På motorveje må hastigheden aldrig overstige 130 km/t, hvorfor bilister, der er målt til at have kørt hurtigere, ikke kan have været i tvivl om, at de overtrådte den generelle hastighedsgrænse som anført i færdselsloven.

Midt- og Vestsjællands Politi har nu ændret skiltningen, så der ikke længere kan være nogen tvivl om, at hastigheden på Holbækmotorvejen ved Roskilde er midlertidigt nedsat til højst 80 km/t.

– Hastighedsnedsættelsen på Holbækmotorvejen ved Roskilde er igen i år indført af sikkerhedsmæssige årsager, så farlige situationer kan undgås. Den øgede trafikmængde både i forbindelse med Roskilde Festival og sommerferietrafik i især weekenderne ved starten og slutningen af festivalen er baggrunden, afslutter politiinspektør Henrik Mikkelsen, Midt- og Vestsjællands Politi.

READ ALSO  Singapore approves sale of lab-grown meat in world first

Politiets fotovogne vil resten af denne uge foretage en hyppig kontrol af bilisternes hastighed på strækningen, mens hastigheden er nedsat, og alle trafikanter, der fremadrettet overtræder hastighedsbegrænsningen på 80 km/t, kan forvente at høre nærmere fra politiet.