Pernille Vermund: Man kan ikke være loyal til både islam og Danmark

Pernille Vermund: Man kan ikke være loyal til både islam og Danmark

Af Pernille Vermund, Nye Borgerlige

Kan vi altid og uden tvivl stole på, at sagsbehandlere og andre ansatte i det offentlige er upartiske og redelige, hvis de har deres rødder i et andet land, kommer fra en islamisk klankultur og måske endda er religiøse muslimer, der sætter islam over danske værdier?

Jeg ville gerne, men det kan jeg ikke.

Jeg kunne selvfølgelig som de politisk korrekte vende det blinde øje til og bare totalt afvise, at der er et problem. Det ville være det letteste, men det ville problemet ikke gå væk af.

Jeg kunne også forlade mig på, at den danske embedsstand er så godt organiseret, at man som enkeltperson ikke har indflydelse på afgørelserne. At det foregår efter objektive kriterier og bare følger reglerne.

Sådan er det bare ikke.

Der er langt til objektivitet
Den danske velfærdsstat har haft vokseværk i årtier. Reglerne og lovene er utallige, de er uigennemskuelige og indeholder myriader af krinkelkroge, hvor skøn og subjektive vurderinger lægges til grund for afgørelser.

Folk, der har oplevet jobcentre, socialforvaltninger, visiteringer i ældreplejen og samværssager indefra, ved, hvad jeg taler om.

Det er langt, langt fra kun objektivitet, der afgør udfaldet af en sag hos det offentlige.

Der begås fejl, og der skønnes forkert hele tiden. Halvdelen af afgørelser i alle børnesager i Københavns Kommune viste sig ved en undersøgelse for få år siden at være fejlbehæftede.

Loyalitet kan betvivles
Vi har altså et generelt problem med en alt for bureaukratisk offentlig sektor, der træffer lemfældige afgørelser, pisker de svage og syge, svigter de ældre på plejehjemmene plus så meget andet skidt, der med jævne mellemrum afsløres i medierne.

READ ALSO  Tyskland: "Hadefulde Opslags-dag"

En offentlig sektor, der rækker langt ind i alle danskeres liv og tager subjektive afgørelser baseret på skøn, der har direkte indflydelse på den enkelte danskers liv og dagligdag.

Og så har vi et specifikt problem, som vi ikke kender omfanget af, med indvandrede fra muslimske lande, hvor vi for nogles vedkommende med fuld ret kan tvivle på, om deres loyalitet ligger hos det danske samfund eller først og fremmest i klanen, religionen eller i oprindelseslandet.

For at tage det andet først
På grund af politikernes svigt gennem årtier er der blevet lukket en masse mennesker ind i vores land, som ikke deler vores værdier.

Det giver os i stigende grad problemer, og de løsninger, vi tvinges ud i, indeholder ofte dilemmaer, fordi ingen vil være med til at løse problemerne fra bunden.

Vi skal ikke ud i at mistænkeliggøre andre mennesker udelukkende på baggrund af deres oprindelse, navn eller hudfarve. Det er ganske urimeligt over for det enkelte menneske.

Men vi må stille krav om, at habiliteten hos den enkelte medarbejder i f.eks. udlændingestyrelsen vurderes bredere end tilfældet er i dag, hvor man som sagsbehandler blot ikke kan behandle sager, der drejer sig om ens egen familie eller virksomhed.

En afghaner er inhabil til at behandle sager om afghanere
En ansat i udlændingestyrelsen med afghansk pas bør slet ikke behandle sager med afghanere. En religiøs muslim bør slet ikke behandle sager med muslimer. I begge tilfælde kan man med rimelighed stille spørgsmålstegn til upartiskheden og habiliteten.

Den usikkerhed må ikke være tilstede. Som borgere skal vi kunne stole på offentlige myndigheders upartiskhed. Derfor bør habilitetsbegrebet gøres bredere og inkludere de forhold, der er specielle for indvandrere med delt loyalitet og for religiøse muslimer.

READ ALSO  Returning to Schools and the Workplace, Safer and Faster

For at minimere risikoen for islamisk påvirkning af afgørelser i forvaltningen bør det selvfølgelig ikke være tilladt at komme på arbejde med muslimsk hovedtørklæde. Der skal ikke være mulighed for at bede i arbejdstiden, og islam skal i det hele taget forvises fra de offentlige arbejdspladser til hjemmet.

Det vil i sig selv sikre, at de muslimer, for hvem islam er vigtigere end de danske værdier, ikke vil søge ansættelse, og det vil forebygge en del af problemet. Det vil også sende et kraftigt signal til de muslimske klansamfund i Danmark om, at islam ingen plads har i det danske samfund.

Statstjenestemænd skal træffe afgørelser
Man kan også overveje om det gamle system med statstjenestemænd, som ifølge Grundloven ubetinget skal være danske statsborgere, igen skal bredes længere ud og omfatte flere grupper i den offentlige sektor.

I dag er det omtrent kun soldater, politifolk og fængselsbetjente, der er ansat under de vilkår. Men indtil vi får løst udlændingepolitikken fra bunden og presset islam tilbage i privaten, kan det være en mellemløsning at stille krav om dansk statsborgerskab – og kun dansk statsborgerskab – til ansatte over et vist niveau i forvaltninger, der træffer afgørelser.

Endelig kan jeg ikke undlade at sende en stikpille afsted til mine kollegaer i blå blok. Hvis I nu havde brugt jeres flertal til at løse udlændingepolitikken fra bunden i stedet for at skændes om lappeløsninger og skattelettelser i småtingsafdelingen, så ville vi have stået et langt bedre sted i dag.

Og så til slut det første: Mindre Stat – Mere Menneske
Jeg og Nye Borgerlige har siden partiet blev stiftet talt for, at politikerne skal bestemme mindre og danskerne meget mere selv – også over flere af deres egne penge.

READ ALSO  India’s Covid-19 infections surge past 2mn after record daily spike

Den offentlige sektor skal beskæftige sig med færre områder og overlade mere til danskerne selv. Vi skal have vendt centraliseringen og fjernet en masse love og regler.

Skattetrykket skal være lavere, danskerne skal ikke leve under et formynderi, hvor sagsbehandleren på kommunen bestemmer mere over ens liv, end man selv gør.

At komme i gang med den opgave er en stor mundfuld, men jeg synes, det er noget af det vigtigste.

På den måde kan vi være med til at fjerne meget af den vilkårlighed i afgørelser, som skaber afmagt og mistro hos danskerne.