Enhedslisten via Facebook

Børnetilskuddet skal være en hjælp i hverdagen til de børnefamilier, som er ramt af fattigdom. Men en stor del af pengene når aldrig frem til familierne, fordi de forsvinder i ministeriets skævvridende regnemodeller.

Den åbenlyse uretfærdighed skal vi have gjort op med. Det arbejder Enhedslisten benhårdt for i forhandlingerne.

Penge til fattige familier bliver i statskassen

En pulje skulle gå til børn, men bruges i stedet på at dække et anslået hul i statskassen, fordi forældrene antages at arbejde mindre.


READ ALSO  How to Steal an Election - Part III