Klaus Riskær Pedersen Parti Via Facebook

Partiet opnåede 0,9 % af stemmerne ved Folketingsvalget i går 5. Juni 2019.

Partiet vil i den kommende valgperiode søge sine politiske mål fremmet ad anden vej end gennem parlamentarisk deltagelse. Partiet vil i det omfang der kan opnås partistøtte tilrettelægge aktiviteter der kan fremme de mål som ca. 30.000 vælgere har udtrykt støtte til.

Den første mærkesag som partiet vil forfølge er at få børnene ud af Sjælsmark. Partiet kan gennem annoncering i printmarkedet, aktiviteter på sociale netværk, annoncering på Facebook eller ved beordring af særlige analyser eller undersøgelser, sætte sig i stand til at forfølge partiets politik i den kommende valgperiode på anden vis end gennem repræsentation i Folketinget.

Partiet opstiller dog ikke kandidater til fremtidige valg, da det politiske projekt nu vil ændre karakter af græsrodsbevægelse i regi af partiet. For at kunne fremme vor dialog med de siddende politiske partier, er det dog afgørende at partiet ikke samtidig kan opfattes som en forudsigelig deltager i den næste valgkamp til Folketinget hvorfor genopstilling ikke søges.READ ALSO  Why Palestinians Owe Arabs an Apology