News

Pæn stigning i industriens produktivitet

By  | 

Via Danmarks Statistik

Arbejdsproduktiviteten 2018 marts-version

Industriens timeproduktivitet steg med 2,0 pct. fra 2017 til 2018. Det viser foreløbige beregninger. Stigningen er resultatet af en økonomisk vækst i industrien på 2,8 pct. og en stigning i antallet af arbejdstimer på 0,8 pct. I perioden 2012-2018 steg industriens timeproduktivitet med gennemsnitligt 2,5 pct. pr. år, hvilket er lidt lavere end i de foregående konjunkturperioder 2004-2007 (3,5 pct.) og 2008-2011 (3,9 pct.).

Økonomisk vækst, arbejdstimer og produktivitet i industrien

Industriens produktivitetsvækst ligger pænt i forhold til nabolande

Industrien i Danmark har siden 2011 haft en højere produktivitetsudvikling end vores nabolande. Storbritannien har kun haft en lille stigning i industriens produktivitet. De øvrige lande har haft en gennemsnitlig stigning på mellem 0,6 og 1,6 pct. pr. år. Det høje tal for Danmark dækker over store stigninger i 2012 og 2013, hvorefter produktivitetsvæksten faldt til et lavere niveau.

Gennemsnitlig årlig vækst i industriens produktivitet i Danmark og nabolande. 2012-2018Kilde: www.statistikbanken.dk/np23 og www.oecd.org/sdd/productivity-stats.

Byerhvervenes produktivitet steg i perioden 2012-2018

Byerhvervenes timeproduktivitet steg med 0,6 pct. fra 2017 til 2018. I perioden 2012-2018 er byerhvervenes timeproduktivitet opgjort til en gennemsnitlig stigning på 1,3 pct. pr. år, hvilket er nogenlunde på niveau med de foregående konjunkturperioder. Den gennemsnitlige årlige produktivitetsstigning på 1,3 pct. i perioden 2012-2018 dækker over pæne stigninger i 2012 og 2013 (2,7 og 2,5 pct.) og lavere produktivitetsudvikling i de seneste fem år af perioden (2014-2018). Industrien udgør omkring en fjerdedel af byerhvervene. For perioden 2012-2018 har industrien bidraget mest til stigningen i byerhvervenes produktivitet.

Tolkning af produktivitetsberegninger

Ved vurdering af produktivitetsudviklingen anbefales det at se på en længere periode, da udviklingen for et enkelt år kan afvige markant fra gennemsnittet. I dokumentationsnotatet En kvalitetsvurdering af timeproduktivitet på brancheniveau gives en vurdering af, hvor velegnet den enkelte branches produktivitetsudvikling er i produktivitetsanalyser. 

Revisioner

I forhold til seneste offentliggørelse af Arbejdsproduktiviteten 2017 november-version (Nyt fra Danmarks Statistik 2018:446 fra 27. november 2018) er der kun tale om en tilføjelse af året 2018. Der er således ikke revideret i tallene fra sidste offentliggørelse. Beregningerne i denne opgørelse er foretaget med udgangspunkt i Nationalregnskabet 2018 marts-version.


Print Friendly, PDF & Email
READ ALSO  Retirees face financial ruin as coronavirus slashes share dividends

Latest from finanz.dk