Via Danmarks Statistik

Ejendomssalg (md.) februar 2019

På landsplan  steg priserne for enfamiliehuse med 4,0 pct. i februar 2019 i forhold til samme måned 2018. Priserne for ejerlejligheder faldt i samme periode med 0,6 pct. på landsplan. For ti år siden (4. kvt. 2008) var den gennemsnitlige købspris for en ejerlejlighed 90 pct. af gennemsnitsprisen for de enfamiliehuse, der blev handlet på landsplan. I takt med at priserne på ejerlejligheder over de seneste ti år er steget mere end for enfamiliehuse er tallet i dag (4. kvt. 2018) 110 pct., hvilket betyder, at den gennemsnitlige købspris for en ejerlejlighed i dag er 10 pct. højere end gennemsnitsprisen for de handlede enfamiliehuse.

Årlig prisudvikling og gennemsnitspris pr. handlet lejlighed i pct. af gennemsnitspris pr. handlet hus

Ejerlejligheder dyrere end huse i Nordjylland

Der er dog regionale forskelle i forholdet mellem priserne på enfamiliehuse og ejerlejligheder. I Region Nordjylland og Region Midtjylland har den gennemsnitlige købspris for en ejerlejlighed over de seneste ti år været større end for et enfamiliehus (over 100 pct.), mens det modsatte billede gør sig gældende i resten af landet (under 100 pct.). Ser man på udviklingen over de seneste ti år, skiller Region Nordjylland sig ud fra resten af landet ved, at tendensen har været faldende, mens den modsat har været stigende i det øvrige land. Når tendensen er faldende betyder det, at gennemsnitprisen på en ejerlejlighed er blevet relativt billigere i forhold til gennemsnitsprisen for et enfamiliehus.

Gennemsnitspris på handlede ejerlejligheder i forhold til enfamiliehuse fordelt på regioner

Antallet af ejendomshandler ligger stadig i den høje ende

For 2018 er det kvartalsvise gennemsnitlige antal handler med enfamiliehuse indtil videre på 12.477 i kvartalet, mens det tilsvarende tal er 4.661 for ejerlejligheder. Det laveste antal handler siden statistikkens start (1992) var i 2011, hvor der blev handlet 8.050 enfamiliehuse og 2.966 ejerlejligheder. Antallet af handler toppede i 2005, hvor det kvartalvise gennemsnit var 14.972 for enfamiliehuse og 6.327 for ejerlejligheder.

READ ALSO  IMF Reaches Staff Level Agreement on the Fourth Review of Barbados’ Economic Program Under the Extended Fund Facility

Antal handler i almindelig fri handel