Via Danmarks Statistik

Betalingsbalancen over for udlandet december 2019

I december var der et overskud på betalingsbalancens løbende poster på 15,0 mia. kr., hvilket er 2,4 mia. kr. højere end i november (i sæsonkorrigerede tal).

Betalingsbalancens løbende poster i alt, nettoindtægter, sæsonkorrigerede talKilde: www.statistikbanken.dk/bb1s.

Eksporten til USA på niveau med Tyskland

Eksporten til USA er vokset betydeligt i de senere år og nåede i 2019 niveauet for Danmarks traditionelt største samhandelspartner, Tyskland. Den samlede eksport af varer og tjenester til USA lå i 2019 på 157,6 mia. kr., mens den for Tyskland var på 155,7 mia. kr.

Vareeksporten til Tyskland er især præget af varer, der krydser den danske grænse. Den del af vareeksporten, der krydser grænsen, udgjorde 92 pct. af den samlede vareeksport til Tyskland i 2019. Ift. USA udgør varer, der ikke krydser den danske grænse, 47 pct. af den samlede vareeksport.

Læs mere om eksporten til Tyskland og USA i Nyt fra Danmarks Statistik 2020:42 og i 2020:39. Se også Nyt fra Danmarks Statistik 2020:40 for mere information om varehandlen, som ikke passerer den danske grænse.

Eksport og import for varer og tjenester overfor Tyskland og USAKilde: www.statistikbanken.dk/bb2

Ændringer i forhold til seneste offentliggørelse

Overskuddet på betalingsbalancens løbende poster er nedjusteret med 17,1 mia. kr. for de første elleve måneder af 2019 i forhold til seneste offentliggørelse. Det skyldes især en nedjustering af eksporten af varer.

Ny offentliggørelsesrytme i betalingsbalancen

I 2020 er nationalregnskabet overgået til ny offentliggørelsesrytme. Offentliggørelsesrytmen for Betalingsbalancen over for udlandet, Udenrigshandel med varer og Udenrigshandel med tjenester justeres tilsvarende. Det betyder, at den løbende opdatering af de tidligere år i betalingsbalancen over for udlandet afsluttes allerede i juni fremfor oktober. Det gælder dog ikke formueindkomsten og de finansielle poster, der opdateres i september. Læs mere om Den nye offentliggørelsesrytme.

READ ALSO  New Finance and New Economy in a New Situation

Betalingsbalancens løbende poster, bidrag til overskuddet, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/bb1s.