Via Danmarks Statistik

Betalingsbalancen over for udlandet april 2019

I april var der et overskud på betalingsbalancens løbende poster på 16,1 mia. kr. i sæsonkorrigerede tal. Det er en stigning på 4,7 mia. kr. i forhold til marts og skyldes stigninger i overskuddet på varer og indkomst.

Betalingsbalancens løbende poster i alt, nettoindtægter, sæsonkorrigerede talKilde: www.statistikbanken.dk/bb1s.

Varehandlen uden for Danmark steg igen

I 2018 faldt overskuddet på betalingsbalancens løbende poster med omkring en fjerdedel til 127 mia. kr. Faldet skyldes primært et fald i overskuddet på tjenester samt den del af varehandlen, der krydser den danske grænse. Varer, der ikke krydser den danske grænse, steg imidlertid med 7 pct. De danske virksomheders handel med varer, der ikke krydser den danske grænse, er gået fra at bidrage negativt til overskuddet til at være den største bidragsyder til det samlede overskud på betalingsbalancens løbende poster fra 2016 og frem. Læs mere i Bag tallene: Dansk eksport med og uden dansk arbejdskraft.

Betalingsbalancens løbende poster på posterKilde: www.statistikbanken.dk/bb1 og www.statistikbanken.dk/bbuhv.

Ændringer i forhold til seneste offentliggørelse

I forhold til seneste offentliggørelse er overskuddet på betalingsbalancens løbende poster nedjusteret med 0,8 mia. kr. for 2018. For januar-marts 2019 er overskuddet nedjusteret med 1,0 mia. kr. i faktiske tal.

Betalingsbalancens løbende poster, bidrag til overskuddet, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/bb1s.

Betalingsbalancens løbende poster

Faktiske tal

Sæsonkorrigerede tal

2019

Januar-april

2019

April

2018

2019

Marts

April

mia. kr.

Løbende poster i alt

15,1

13,6

34,9

11,4

16,1

Indtægter

124,1

454,4

481,0

121,0

125,0

Udgifter

109,0

440,8

446,4

109,6

108,9

Varer

15,1

20,3

49,3

11,6

14,7

Eksport

67,3

245,0

267,7

66,3

68,6

Import

52,2

224,6

218,4

54,7

54,0

Tjenester

-0,6

0,0

-5,5

-0,9

-0,9

Eksport

36,9

137,5

141,8

37,6

37,7

Import

37,5

137,5

147,3

38,5

38,6

Indkomst

3,1

4,4

4,2

3,8

5,4

Indtægter

17,4

61,4

60,3

14,6

16,4

Udgifter

14,3

57,0

56,1

10,8

11,0

Løbende overførsler

-2,5

-11,2

-13,1

-3,1

-3,1

Indtægter

2,6

10,4

11,2

2,5

2,2

Udgifter

5,1

21,6

24,3

5,6

5,2

Kapitaloverførsler mv.

-0,1

0,0

-0,2

0,0

-0,1

READ ALSO  Interview with Helsingin Sanomat