Via Danmarks Statistik

Overnatninger på hoteller, feriecentre, campingpladser og vandrerhjem mv. april 2019

2019 tegner til at blive endnu et rekordår. I årets første fire måneder, januar-april, blev der med næsten 7 mio. overnatninger sat ny overnatningsrekord på de danske hoteller, feriecentre, campingpladser og vandrerhjem. Det er en stigning på 351.100 eller 5 pct. i forhold til januar-april 2018, hvor den hidtidige rekord på mere end 6,6 mio. overnatninger blev sat. Det er især hotelovernatninger foretaget af danskere, som bidrog til rekorden med en andel på 56 pct. af den samlede stigning. Campingovernatninger foretaget af udlændinge udgjorde med 12 pct. den næststørste andel af stigningen. Campingpladserne har i 2019 bl.a. nydt godt af den solrigeste april, som DMI nogensinde har målt.

Overnatninger på hoteller, feriecentre, campingpladser og vandrerhjem i januar-april, faktiske talKilde: www.statistikbanken.dk/turist.Overnatninger på hoteller, feriecentre og vandrerhjem, sæsonkorrigerede talKilde: www.statistikbanken.dk/turist1.

Fremgang i antal overnatninger, når der korrigeres for sæsonudsving

Antallet af overnatninger i Danmark som helhed steg 2 pct. i april 2019 i forhold til marts 2019, når der korrigeres for normale sæsonudsving. Hoteller gik frem med 2,1 pct. og feriecentre 2,8 pct., mens antal overnatninger på vandrerhjem forblev næsten uændret med en stigning på 0,3 pct.

Overnatninger på hoteller, feriecentre og vandrerhjem, sæsonkorrigerede tal. 2018-2019

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Feb.- apr./
nov.- jan.

Apr./
mar.

1.000

pct.

I alt

1917,2

1933,4

1928,3

1896,0

1896,0

1933,9

-0,9

2,0

Hoteller

1385,6

1384,2

1387,9

1370,4

1379,4

1407,8

0,0

2,1

Feriecentre

338,7

341,0

343,4

328,4

323,4

332,3

-3,8

2,8

Vandrerhjem

192,9

208,2

197,1

197,2

193,2

193,8

-2,3

0,3

Overnatninger, faktiske tal

April

Æn-
dring

Året til dato

Æn-
dring

2018

2019

2018

2019

1.000

pct.

1.000

pct.

I alt

2334,0

2720,5

17

6631,3

6982,3

5

Heraf danske

1534,3

1786,8

16

4321,9

4593,3

6

Øst for Storebælt

1075,8

1184,0

10

3367,9

3493,3

4

Vest for Storebælt

1258,3

1536,5

22

3263,3

3489,0

7

Hoteller mv.

1180,8

1296,6

10

4046,6

4264,3

5

Heraf danske

657,0

736,2

12

2374,9

2571,4

8

Øst for Storebælt

731,6

792,7

8

2461,1

2572,3

5

Vest for Storebælt

449,3

503,9

12

1585,5

1692,0

7

Feriecentre

238,4

349,5

47

938,3

977,6

4

Heraf danske

174,3

244,9

40

780,9

800,3

2

Øst for Storebælt

54,5

68,9

26

225,5

218,8

-3

Vest for Storebælt

183,9

280,6

53

712,7

758,8

6

Campingpladser

744,7

880,5

18

1110,1

1168,1

5

Heraf danske

629,4

708,0

12

944,5

960,9

2

Øst for Storebælt

159,6

179,1

12

268,8

268,0

Vest for Storebælt

585,1

701,4

20

841,3

900,1

7

Vandrerhjem

170,1

193,9

14

536,2

572,3

7

Heraf danske

73,6

97,7

33

221,5

260,7

18

Øst for Storebælt

130,1

143,2

10

412,4

434,2

5

Vest for Storebælt

40,0

50,7

27

123,8

138,1

12

READ ALSO  ECB digital euro consultation ends with record level of public feedback