Via Danmarks Statistik

Feriehusudlejning juni 2019

Samlet sætter første halvår ny rekord for overnatninger i udlejede feriehuse med 7,4 mio. overnatninger i faktiske tal. Det er en fremgang på 8,4 pct. i forhold til sidste år og det højeste overnatningstal for januar til og med juni måned siden statistikkens start i 2004. Juni slog med 2,2 mio. overnatninger den hidtidige rekord for flest overnatninger i juni fra 2017, hvor der var 2,1 mio. overnatninger.

Overnatninger i danske feriehuse fra januar til og med juni måned, faktiske talKilde: www.statistikbanken.dk/ferieh1.

Flere overnatninger i juni end måneden før

Korrigeret for normale sæsonudsving steg antallet af feriehusovernatninger i juni måned med 3,0 pct. i forhold til maj. Stigningen skyldes, at de udenlandske overnatninger, som der er flest af, steg med 2,8 pct., mens de danske overnatninger steg med 3,8 pct.

Overnatninger i udlejede danske feriehuse, sæsonkorrigerede talKilde: www.statistikbanken.dk/turist1.

Bookinger for resten af 2019 peger på fjerde rekordår i træk

Der er ved udgangen af juni 2019 booket 321.800 husuger i resten af året. Det er en fremgang på 9 pct. i forhold til bookingerne på samme tidspunkt i 2018, hvilket peger på, at feriehusudlejningen er på vej mod fjerde rekordår i træk. De tyske bookinger for resten af året er også gået 9 pct. frem, mens de danske bookinger er gået 10 pct. frem. Kun Sverige og Norge er gået tilbage i forhold til sidste år.

Overnatninger i udlejede feriehuse, sæsonkorrigerede tal. 2019

Jan
.

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

Juni

Jan.-mar./
apr.-juni

Maj/
juni

1.000

pct.

I alt

1789,4

1726,1

1685,9

1665,1

1672,7

1723,6

-2,7

3,0

Danske

458,7

458,2

435,1

442,7

429,5

445,7

-2,5

3,8

Udenlandske

1330,7

1267,9

1250,8

1222,4

1243,2

1278,0

-2,8

2,8

Feriehusudlejning gennem danske udlejningsbureauer, faktiske tal

Juni

Æn-
dring

Januar-juni

Æn-
dring

2018

2019

2018

2019

1.000

pct.

1.000

pct.

Udlejede hus-uger

68,2

81,6

19,7

231,5

251,8

8,8

Antal lejemål

49,8

62,3

25,1

197,7

216,0

9,3

Overnatninger i alt

1708,7

2162,8

26,6

6787,0

7357,3

8,4

Danske

393,6

481,8

22,4

1889,2

2043,7

8,2

Udenlandske i alt

1315,2

1681,1

27,8

4897,8

5313,6

8,5

Svenske

40,3

44,1

9,4

69,7

76,1

9,2

Norske

88,2

106,4

20,6

140,9

157,7

11,9

Tyske

1079,0

1410,2

30,7

4241,6

4637,1

9,3

Nederlandske

32,3

41,2

27,6

198,6

198,7

0,1

Andre lande

75,4

79,1

4,9

246,9

244,0

-1,2

antal

antal

Gns. personer pr. hus

3,6

3,8

4,2

4,2

Gns. uger pr. lejemål

1,4

1,3

1,2

1,2

Bookede hus-uger for resten af året pr. ultimo juni 2018 og 2019 fordelt på gæsternes nationalitet

I alt

Danmark

Sverige

Norge

Tyskland

Neder-
landene

Andre

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

1.000

I alt

296,4

321,8

55,7

61,0

3,3

2,9

12,4

12,1

209,8

229,0

6,7

8,0

8,5

8,9

Juli

117,8

128,6

34,5

38,9

2,2

1,9

10,5

10,2

65,2

71,8

1,6

1,9

3,7

3,9

August

89,9

95,3

12,6

13,2

0,8

0,8

1,7

1,6

67,5

71,3

3,9

4,7

3,4

3,7

September

49,7

50,2

4,8

5,0

0,1

0,1

0,1

0,2

43,0

43,3

0,7

0,8

0,9

0,8

Oktober

27,5

33,7

2,4

2,6

0,0

0,0

0,1

0,1

24,4

30,4

0,3

0,4

0,3

0,3

November

5,6

6,1

0,8

0,8

0,0

0,0

0,0

0,0

4,6

5,1

0,0

0,0

0,1

0,1

December

6,0

7,9

0,7

0,6

0,0

0,0

0,0

0,0

5,2

7,0

0,0

0,1

0,1

0,1

READ ALSO  Transcript of October 2020 Middle East and Central Asia Department Press Briefing