Via Danmarks Statistik

Feriehusudlejning maj 2019

Samlet sætter årets første fem måneder ny rekord for overnatninger i udlejede feriehuse med 5,2 mio. overnatninger i faktiske tal. Dette er en fremgang på 2,3 pct. i forhold til sidste år og det højeste overnatningstal for januar til og med maj måned, siden statistikkens start i 2004.

Overnatninger i danske feriehuse fra januar til og med maj måned, faktiske talKilde: www.statistikbanken.dk/ferieh1.

Flere overnatninger i maj end måneden før

Korrigeret for normale sæsonudsving steg antallet af feriehusovernatninger i maj måned med 0,8 pct. i forhold til måneden før. Denne stigning skyldes, at de udenlandske overnatninger, som der er flest af, steg med 2,2 pct., mens de danske overnatninger faldt med 3,0 pct.

Overnatninger i udlejede danske feriehuse, sæsonkorrigerede talKilde: www.statistikbanken.dk/turist1.

Bookinger for 2019 viser mere udlejning end i 2018

Der er ved udgangen af maj 2019 booket 364.000 husuger i resten af det indeværende år. Dette er en fremgang på 11 pct. i forhold til bookingerne på samme tidspunkt i 2018. En del af denne fremgang skyldes, at pinsemåneden juni er gået meget kraftigt frem i forhold til i 2018, hvor pinsen lå i maj. Ser man på juli til december, så er fremgangen på 9 pct. i forhold til sidste år.

Overnatninger i udlejede feriehuse, sæsonkorrigerede tal


2018

2019

2018-2019

Dec.

Jan
.

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

Dec.-feb./
mar.-maj

Apr./
maj

1.000

pct.

I alt

1739,3

1774,7

1711,3

1677,5

1639,9

1653,7

-4,9

0,8

Danske

462,9

457,2

455,2

430,7

436,8

423,7

-6,1

-3,0

Udenlandske

1276,4

1317,5

1256,1

1246,8

1203,1

1230,1

-4,4

2,2

Feriehuseudlejning gennem danske udlejningsbureauer, faktiske tal

Maj

Æn-
dring

Januar-maj

Æn-
dring

2018

2019

2018

2019

1.000

pct.

1.000

pct.

Udlejede husuger

62,1

58,5

-5,8

163,3

170,2

4,2

Antal lejemål

54,3

49,4

-9,1

147,9

153,7

3,9

Overnatninger i alt

1813,2

1604,7

-11,5

5078,2

5194,4

2,3

Danske

414,9

417,4

0,6

1495,6

1561,9

4,4

Udenlandske i alt

1398,3

1187,4

-15,1

3582,6

3632,6

1,4

Svenske

14,9

15,0

0,4

29,4

32,0

8,8

Norske

22,2

16,8

-24,3

52,7

51,3

-2,7

Tyske

1205,3

1034,9

-14,1

3162,7

3226,9

2,0

Nederlandske

99,3

62,9

-36,7

166,3

157,5

-5,3

Andre lande

56,6

57,8

2,2

171,5

164,9

-3,8

antal

antal

Gns. personer pr. hus

4,2

3,9

4,4

4,4

Gns. uger pr. lejemål

1,1

1,2

1,1

1,1

Bookede hus-uger for kommende år pr. ultimo maj 2018 og 2019 fordelt på gæsternes nationalitet

I alt

Danmark

Sverige

Norge

Tyskland

Neder-
landene

Andre

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

1.000

I alt

328,4

364,0

58,0

64,9

3,9

3,6

13,1

13,5

236,4

263,1

7,1

8,6

9,9

10,3

Juni

64,4

77,1

11,8

13,8

1,0

1,0

2,1

2,5

45,5

55,2

1,6

2,0

2,4

2,6

Juli

104,8

116,4

28,6

33,1

2,0

1,7

9,4

9,4

60,1

67,0

1,3

1,7

3,3

3,5

August

80,5

84,2

10,4

10,7

0,7

0,7

1,5

1,3

61,6

64,5

3,2

3,8

3,0

3,2

September

44,1

44,2

3,9

4,0

0,1

0,1

0,1

0,1

38,6

38,6

0,6

0,7

0,8

0,7

Oktober

24,5

29,8

1,9

2,1

0,0

0,0

0,0

0,1

21,9

27,1

0,3

0,3

0,2

0,2

November

5,0

5,3

0,7

0,6

0,0

0,0

0,0

0,0

4,1

4,5

0,0

0,0

0,1

0,1

December

5,3

7,0

0,6

0,6

0,0

0,0

0,0

0,0

4,5

6,2

0,0

0,1

0,1

0,1

READ ALSO  Bruttoledigheden faldt i oktober for femte måned i træk