Via DR Penge

Forhandlingerne mellem de norske og svenske SAS-piloter er brudt sammen, og det betyder strejke for tusinder af piloter. Det går ud over passagerne, som får deres fly aflyst.

Forud for i dag var 205 afgange aflyst præventivt.

Se her, hvornår du har ret til refusion af billet eller omlægning af rejse:

* Hvis ens flyafgang aflyses, skal luftfartsselskabet tilbyde enten en omlægning af rejsen eller en refusion af flybilletten.

* Hvis afgangen aflyses, og selskabet ikke selv tilbyder en omlægning til en ny, snarlig afgang, har man ret til at gå til et andet selskab og købe en flyrejse, som det første selskab skal betale.

* Bliver det nødvendigt med en overnatning på grund af en omlægning, skal man tilbydes hotelovernatning og transport mellem hotel og lufthavn.

Hvornår har du ret til forplejning:

* Er man allerede nået ud i lufthavnen, før man ser aflysningen, og man vælger at omlægge til en anden snarlig afrejse, kan man have krav på forplejning.

* Tidspunktet for, hvornår man har ret til mad og drikke, afhænger af, hvor langt man skal rejse.

* Skal man flyve under 1500 kilometer, har man ret til forplejning efter to timer.

* Skal man flyve over 1500 kilometer inden for EU eller mellem 1500 og 3500 kilometer uden for EU, har man ret til forplejning efter tre timer.

* Skal man flyve længere end 3500 kilometer uden for EU, har man ret til forplejning efter fire timer.

* Alkohol hører ikke under forplejning og dækkes altså ikke.

READ ALSO  Inflationism Has Overturned Society

* I en dansk lufthavn kan man gå ud fra at have følgende beløb til forplejning per person: 80-100 kroner til morgenmad, 100-125 kroner til frokost og 125-150 kroner til aftensmad.

* For at få dækket udgifterne, kræver det, at man har gemt kvitteringerne.

Hvornår har du ret til kompensation:

* Man har ret til kompensation, hvis ens flyrejse er blevet aflyst, og man ikke har fået besked om det mindst to uger inden afrejsetidspunktet.

* Det gælder dog ikke, hvis aflysningen skyldes usædvanlige omstændigheder som uvejr, strejke eller fabrikationsfejl på flyet.

* I visse tilfælde er strejke undtaget, og man kan altså alligevel få kompensation. Det følger af en dom fra EU-Domstolen fra april 2018. Ifølge Johan Fugmann fra virksomheden flyforsinkelser.dk, der hjælper med at skaffe passagerer kompensation, gælder det, når et selskabs eget personale strejker, som det er tilfældet med SAS.

* Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen oplyser, at den vil vurdere ud fra de konkrete forhold, hvis berørte passagerer henvender sig til myndigheden via den dertil indrettede kontaktformular på hjemmesiden klage.flypassager.dk.

* Derfor kan styrelsen først vurdere, om en potentiel SAS-strejke er omfattet, hvis den får henvendelser fra berørte passagerer.

* Kompensationen afhænger af flyrejsens længe.

* Skal man flyve under 1500 kilometer, kan man få kompensation på 250 euro (knap 1900 kroner) per person.

* Skal man flyve over 1500 kilometer inden for EU eller mellem 1500 og 3500 kilometer uden for EU, kan man få kompensation på 400 euro (knap 3000 kroner) per person.

* Skal man flyve længere end 3500 kilometer uden for EU, kan man få kompensation på 600 euro (4480 kroner) per person.

READ ALSO  UK banks raise rates to stifle home loan boom

* Reservationen skal være bekræftet, før man kan få kompensation. I enkelte tilfælde kan kompensationen reduceres med 50 procent.

Kilder: Johan Fugmann fra virksomheden flyforsinkelser.dk samt Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

/ritzau/