Numbers & Statistics

Opdateret analyse: Kommunernes evne til at dygtiggøre ikke-vestlige folkeskoleelever

By  | 

Via Integrationsministeriet

I analysen tages der højde for, at kommunerne har en forskellig elevsammensætning eksempelvis med forskelle i elevernes helbred og i forældrenes nationalitet, uddannelse og sociale baggrund.

Når der tages højde for disse rammevilkår, viser analysen, at Nyborg Kommune klarer sig bedst efterfulgt af Skive, Kolding, Vesthimmerland og Brønderslev. Skolerne i de fem kommuner løfter elevernes karakterer ved folkeskolens afgangsprøve med mellem 0,5 og 1,0 i gennemsnit i forhold til det forventede ud fra deres rammevilkår.

De fem kommuner, der klarer sig dårligst, er Faxe, Bornholm, Helsingør, Vordingborg og Lolland. I disse fem kommuner ligger elevernes karaktergennemsnit ved folkeskolens afgangsprøve mellem 0,5 og 1,0 karakterer lavere end forventet.

En del kommuner har ændret placering i forhold til sidste års rangliste, men toppen og bunden udgøres af de samme kommuner i år som sidste år.

Der ses alene på ikke-vestlige elever fra folkeskoler og de kommunale ungdomsskoler og ungdomskostskoler, da det er disse skoler, som falder inden for kommunalpolitikernes ansvarsområde.

Læs hele analysen

Læs sidste års analyse

Yderligere oplysninger

Presserådgiver Pernille Rølle Hansen, tlf. 61 98 32 83, [email protected]Print Friendly, PDF & Email

Hold dit netværk orienteret

READ ALSO  COVID-19: Regeringen vurderer hjælpepakkerne sikrer mindst 100.000 job