Via Danmarks Statistik

Befolkningens udvikling 4. kvt. 2019

I løbet af 2019 steg Danmarks befolkning med kun 0,3 pct. Til sammenligning var de foregående fem års gennemsnitlige befolkningstilvækst 0,6 pct. Pr. 1. januar 2020 bestod befolkningen dermed af 5.822.763 personer, hvilket er 16.682 flere end 1. januar 2019. Desuden oplever færre kommuner tilvæksten. I 2018 var der befolkningsfremgang i 58 kommuner, og i 2019 var det blot i 47 kommuner.

BefolkningstilvækstKilde: www.statistikbanken.dk/folk1a.

Årsager til opbremsningen

Den naturlige befolkningstilvækst (antal fødte minus døde) bestod i 2019 af 7.209 personer, mens nettoindvandringen udgjorde 9.321 personer. Dermed skyldes 43 pct. af den samlede befolkningstilvækst i 2019 fødselsoverskuddet, mens de resterende 57 pct. forklares af nettoindvandring. I 2018 stod fødselsoverskud for 25 pct. af befolkningstilvæksten og nettoindvandring for 75 pct. Både lavere indvandring og højere udvandring bidrager til den mindskede nettoindvandring i 2019.

I 2019 faldt fødselstallet med 309 børn (0,5 pct.) sammenlignet med året før, og antallet af døde faldt med 1.274 personer (2,3 pct.). 83.918 personer indvandrede i løbet af 2019, mens 74.597 udvandrede. Det er et fald i antal indvandrede på 3,9 pct. og en stigning i udvandrede på 8,7 pct.

Fokuseres mere specifikt på udviklingen i fjerde kvartal 2019, blev der født 14.766 børn, hvilket er 0,3 pct. flere fødte end i fjerde kvartal sidste år. 13.684 personer døde, hvilket er 3,0 pct. flere i forhold til sidste år. 21.521 personer udvandrede og 15.757 indvandrede i årets fjerde kvartal. Antallet af udvandrede er steget med 25,5 pct. og antal indvandrede er steget med 0,1 pct. i forhold til samme kvartal 2018.

Flest bor fortsat vest for Storebælt

READ ALSO  Euro banknote counterfeiting at historically low level in 2020

Mens befolkningstilvæksten især sker i kommuner omkring de større byer, er der ikke helt så markante forandringer imellem de enkelte dele af Danmark. Hvis man opgør befolkningstallet hhv. øst og vest for Storebælt, bor der fortsat flest vest for Storebælt.

Trækkes Bornholm, Fyn og de sydfynske øer ud i sin egen kategori, ses en nærmest ligelig fordeling mellem Jylland og øer og Sjælland og øer.

Fordeling på landsdele

En yderligere finmasket opdeling af Danmark i landsdele viser lidt tydeligere forskellene på befolkningsændringerne rundt om i Danmark. Se også befolkningsudviklingen på de enkelte øer i Danmark på www.statistikbanken.dk/bef4, hvis man ønsker en anden geografisk opdeling.

Befolkning 1. januarKilde: www.statistikbanken.dk/folk1a.