Via Beskæftigelsesministeriet

Sygedagpenge, grænsekontrol og ledighed blandt personer over 60 år er på dagsordenen, når beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard skal svare på § 20-spørgsmål i Folketinget.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard skal onsdag den 13. maj 2020 besvare tre § 20-spørgsmål.

Hummelgaard skal blandt andet forholde sig til et forslag fra Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) og SF om at indføre en ny ydelse til forældre, der har børn med Covid-19-symptomer, og som har opbrugt deres sygedagpenge.

Et andet spørgsmål handler om grænsekontrol, hvor ministeren skal redegøre for, om svenske arbejdstagere, der pendler til Danmark, vil komme til at opleve flere hindringer ved grænseovergangen til Sverige.

Endelig skal ministeren svare på, hvordan regeringen i forbindelse med genåbningen af Danmark vil hjælpe ledige over 60 år tilbage i beskæftigelse.READ ALSO  IMF Staff Completes Article IV Consultation Mission with Tunisia