Lars Tvede via Facebook

OM VELSTAND OG VELFÆRD
Schweiz har markant lavere skattetryk end Danmark. Faktisk lige så lavt, som det danske var under Jens Otto Kragh.

Men Schweizerne i opkræver i dag alligevel nogenlunde lige så meget skat per indbygger som Danmark. Det skyldes, at det private erhvervsliv per indbygger i Schweiz er ca. dobbelt så stort som i Danmark. Eksempelvis har Schweizerne verdens største industriproduktion per indbygger og eksporterer dobbelt så meget per indbygger som Danmark. Tilsvarende forskelle ses på udtagning af patenter, registrering af nye virksomheder og varemærker, osv.

Schweizernes kernesunde økonomi gør, at de har langt højere lønninger (især efter skat) og markant højere medianformuer end danskerne. Derfor er behovet for – og trækket på – overførselsindkomster langt lavere i Schweiz end i Danmark. Og derfor er der i Schweiz råd til at lave markant bedre kerneydelser såsom meget bedre universiteter, hospitaler, erhvervsskoler, toge, osv.

Schweizere scorer højere end Danmark på Social Progress Index og Human Development Index. Før skat er Schweizerne også mere lige end danskerne. Efter skat er de lidt mere ulige, hvilket dog skyldes, at der er flere meget rige i Schweiz; ikke flere fattige; tværtimod.

Og folk lever tre år længere i Schweiz end i Danmark, ligesom Schweiz scorer højere end Danmark på Global AgeWatch Index, som fortæller, hvor det er bedst i verden at blive gammel. Ligeledes har Schweiz markant lavere ungdomsarbejdsløshed end Danmark. Og det har en betydelig lavere "restgruppe" af unge, der ikke får nogen uddannelse.

Mantraet “højere skatter = mere velfærd” er for mig udtryk for lavdimensionel tænkning. Istedet må man også prioritere et kernesundt erhvervsliv, så folk får masser af vellønnede jobs og kan spare en mængde op. Et emne, som var stort set fraværende i den danske valgkamp, men som altid er vigtigt i Schweiz.

READ ALSO  Einhorn's Greenlight Made A Record 25% In Q4, Mocks Tesla's "Valuation-Indifferent" Investors: Full Letter

Et blomstrende erhvervsliv fjerner selvsagt ikke behovene for velfærdsydelser, men det reducerer dem – og potentielt meget. Derved bliver der råd til, at ydelserne til dem, der stadig ikke kan klare sig selv, blive bedre, ligesom flere kan leve et liv med frihed, værdighed og velstand. Sådan er Schweiz.

Jeg opfatter derfor den nuværende samfundsmodel i Schweiz som langt mere langtidsholdbar, human og socialt velfungerende end den nuværende i Danmark.