Via Danmarks Statistik

Animalsk produktion (kvt.) 4. kvt. 2019

I alt blev der slagtet 464.000 kvæg i 2019, hvoraf 5,0 pct. var registeret som økologisk. Når der slagtes økologisk kvæg, er køer dominerende med godt to tredjedele af slagtningerne. Resten af slagtningerne er kvier, stude og tyrekalve, hvor stude udgør en relativ stor andel. Når der ses på de konventionelle slagtninger, udgør køerne 35 pct. og studene blot under 1 pct. Den lavere andel økologiske slagtninger af handyr skyldes, at en del spædkalve sælges fra de økologiske mælkebedrifter til opdræt hos konventionelle slagtekalveproducenter.

Slagtninger i stk. af kvæg fordelt på hhv. økologiske<span data-footnoteref='NoteId1'><span class='oppetekst'>1</span></span> og konventionelle. 2019Kilde: www.statistikbanken.dk/ani41.

Mindre animalsk produktion

Det samlede mængdeindeks for den animalske produktion faldt 4,1 pct. i fjerde kvartal 2019 i forhold til samme kvartal i 2018.  Dette skyldes, at der slagtes færre svin i Danmark – og at mælkeproduktionen faldt.

Færre slagtninger og større eksport af levende dyr

Slagtningerne af kvæg faldt 5,4 pct. i fjerde kvartal 2019 i forhold til fjerde kvartal 2018, mens eksporten af levende kvæg steg 32,4 pct., som primært omfatter kalve til opfedning i modtagerlandet. Samlet set faldt produktionen af okse- og kalvekød 2,4 pct.). Slagtningerne af svin faldt 9,6 pct. i fjerde kvartal, mens eksporten steg 0,1 pct. Den totale produktion af svinekød faldt 4,2 pct. Det skyldes, at eksport af levende dyr primært er smågrise til opfedning til slagtning i udlandet. Slagtningerne af fjerkræ er uændret.READ ALSO  Transcript of October 2020 Middle East and Central Asia Department Press Briefing