Via Danmarks Statistik

Offentligt forsørgede under folkepensionsalderen (kvt.) 3. kvt. 2019

Fra andet til tredje kvartal af 2019 er antallet af offentligt forsørgede under folkepensionsalderen, ekskl. SU-modtagere, steget med 3.700 personer. Det betyder, at der nu er 705.700 offentligt forsørgede. Stigningerne i 2019 skyldes den øgede folkepensionsalder fra og med januar 2019. De små stigninger i 2019 følger efter en årrække med fald. Således faldt antallet af offentligt forsørgede under folkepensionsalderen, ekskl. SU-modtagere, med 150.400 personer fra starten af 2010 til afslutningen af 2018, svarende til et fald på 18 pct. Samtlige personopgørelser i artiklen er omregnet til fuldtidsmodtagere og korrigeret for sæsonudsving.

Offentligt forsørgede under folkepensionsalderen, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/auks01.

Lidt færre SU-modtagere

Fra andet til tredje kvartal faldt antallet af SU-modtagere med 1.800 til 320.300. Hermed er antallet faldet med 5.800 siden højdepunktet i tredje kvartal 2017.

Flere trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet før folkepensionsalderen

Fra andet til tredje kvartal steg antallet af personer på tidlig tilbagetrækning med 1.400. Denne stigning skyldes, at der i tredje kvartal var 1.600 flere på førtidspension, 100 færre på efterløn og 100 færre på fleksydelse i forhold til andet kvartal.

Flere nettoledige

Fra andet til tredje kvartal steg antallet af nettoledige med 1.900 personer til i alt 87.400.

Færre personer i vejledning og opkvalificering i alt

Fra andet til tredje kvartal faldt antallet af personer i vejledning og opkvalificering i alt med 1.100 personer til 23.900.

Flere personer i fleksjob

Fra andet til tredje kvartal steg antallet af personer i fleksjob med 1.300 til 73.300 personer. Bemærk, at fuldtidstallet for personer i fleksjob beregnes uden reduktion i forhold til det præcise timetal, de har arbejdet, se note 1 til tabellen.

Offentligt forsørgede under folkepensionsalderen, sæsonkorrigeret

 

2018

2019

Ændring

Ændring

 

3. kvt.
 

2. kvt.
 

3. kvt.
 

2. kvt. 2019
– 3. kvt. 2019

3. kvt 2018
– 3. kvt. 2019

 

fuldtidsmodtagere

pct.

I alt uden SU-modtagere

699774

701992

705722

0,5

0,8

Nettoledige i alt

86298

85513

87425

2,2

1,3

Ledige dagpengemodtagere

69122

70409

72641

3,2

5,1

Ledige kontanthjælpsmodtagere

17176

15104

14784

-2,1

-13,9

Feriedagpenge

5179

3792

3808

0,4

-26,5

Vejledning og opkvalificering i alt

28917

25020

23944

-4,3

-17,2

Vejledning og opkvalificering (d)

3594

3689

3451

-6,5

-4,0

Vejledning og opkvalificering (k)

24403

20506

19570

-4,6

-19,8

Jobrettet uddannelse (d) 

920

825

923

11,9

0,3

Støttet beskæftigelse i alt

97284

100541

100985

0,4

3,8

Virksomhedspraktik(d)

3293

3431

3454

0,7

4,9

Virksomhedspraktik(k)

15265

14914

14455

-3,1

-5,3

Nytteindsats (k)

983

1137

1059

-6,9

7,7

Ansættelse med løntilskud (d)

2046

2092

2016

-3,6

-1,5

Ansættelse med løntilskud (k)

3107

2862

2817

-1,6

-9,3

Jobrotation (d)

221

245

162

-33,9

-26,7

Jobrotation (k)

47

43

32

-25,6

-31,9

Fleksjob1

68267

71988

73257

1,8

7,3

Skånejob1

4054

3829

3733

-2,5

-7,9

Barselsdagpenge i alt2

50110

49046

49631

1,2

-1,0

Tilbagetrækning i alt

248966

253588

254994

0,6

2,4

Førtidspension

198898

203025

204589

0,8

2,9

Efterløn

47078

47629

47531

-0,2

1,0

Fleksydelse

2991

2933

2874

-2,0

-3,9

Øvrige ydelsesmodtagere i alt

183020

184492

184935

0,2

1,0

Kontanthjælpsmodtagere3

72361

69814

69103

-1,0

-4,5

Integrationsydelse4

5232

5029

4963

-1,3

-5,1

Revalideringsydelse

1008

908

869

-4,3

-13,8

Ledighedsydelse

13749

14369

14665

2,1

6,7

Sygedagpenge mv.2, 5

53367

55972

56891

1,6

6,6

Ressourceforløb

19948

20289

20242

-0,2

1,5

Jobafklaringsforløb

17355

18112

18203

0,5

4,9

SU-modtagere

322435

322037

320279

-0,5

-0,7

Anm.: På grund af den gradvise forøgelse af folkepensionsalderen medtælles der fra og med 1. kvt. 2019 flere og flere 65-årige i indeværende statistik. Betegnelserne (d) og (k) dækker over hhv. dagpenge- og kontanthjælpsberettigede personer i aktivering, der kan indgå i bruttoledigheden, hvis de skønnes jobparate. Under (k) indgår ligeledes personer, der modtager uddannelseshjælp, integrationsydelse, ressourceforløbsydelse, ledighedsydelse, sygedagpenge og revalideringsydelse.

1
2
3
4
5
Kilde: www.statistikbanken.dk/auks01.READ ALSO  A Leap Forward on Cross-Border Payments – IMF Blog