Via CEPOS

CEPOS udgiver en analyse, der viser, hvor mange danskere i alderen 25-65 år, der indbetaler under 2.500 kr. om måneden til en pensionsordning. Personer med indbetalinger under 2.500 kr. om måneden betegnes som ”restgruppen” og er relevante for en obligatorisk pensionsopsparing. Af de godt 1,1 mio. personer i restgruppen er de 600.000 på overførselsindkomst. Ca. 100.000 er selvstændige og 500.000 er lønmodtagere. Beregningerne er udført på Danmarks Statistiks personregistre.

”Med finansloven for 2019 har regeringen påbegyndt den obligatoriske pensionsopsparing. Det sker, ved at overførselsmodtagere får deres egen pensionskonto i ATP, hvor deres indestående vokser år for år. Det næste logiske skridt omkring den obligatoriske pensionsopsparing bliver at indføre den for lønmodtagere og selvstændige. CEPOS’ bud på en obligatorisk pensionsopsparing er, at alle mellem 25 og 65 år som minimum skal indbetale 2.500 kr. (ca. 1.600 kr. efter skat) om måneden til en pensionsopsparing (svarende til 30.000 kr. årligt og ca. 19.000 efter skat).  Pengene skal indsættes på en individuel pensionskonto i et selvvalgt pensionsinstitut. En sådan årlig indbetaling genererer gennem årene (fra 25 til 65 år) en pensionsformue på 1,5 mio. kr. ved pensionsalderen. Det giver en årlig livrente på ca. 90.000 kr. Det indebærer, at pensionisterne i langt højere grad bliver selvforsørgende. Hvis man i dag indbetaler mindre end 2.500 kr. om måneden i pension, bliver man omfattet af ordningen. Når man har en pensionsformue på 1,5 mio. kr., behøver man ikke at indbetale til den obligatoriske pensionsopsparing,” siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.

”Af de godt 1,1 mio. personer i restgruppen er de 600.000 på overførselsindkomst. Ca. 100.000 er selvstændige og 500.000 er lønmodtagere. Hvis man ikke har nogen pensionsopsparing af betydning, indebærer det, at man får højere skattefinansieret folkepension end dem, der har sparet op til egen pension gennem livet,” siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.

READ ALSO  GE reports smaller loss, shares rise

”Implikationen af den store restgruppe er, at mange lønmodtagere, der i dag indbetaler til f.eks. arbejdsmarkedspension, reelt betaler for flere personer. Dels betaler en sådan lønmodtager for sin egen pension, og dels betaler han ekstra i skat for at finansiere ekstra høj folkepension til den/de lønmodtagere, der ikke indbetaler til egen pension. Det er ikke fair eller hensigtsmæssigt,” siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.

”Hvis alle indbetaler minimum, hvad der svarer til 30.000 kr. årligt i pension i alderen 25-64 år, så kan pensionstillægget fjernes, når systemet er fuld modnet. Det giver en varig budgetforbedring på 17 mia. kr. For den budgetforbedring kan bundskatten i dag reduceres med 2 point,”   siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.

”For nogle kan det være svært at se det liberale i obligatorisk pensionsopsparing. Men når man går fra et skattefinansieret pensionssystem til obligatorisk pensionsopsparing, svarer det til, at man går fra at tvinge folk til at spare op – via skatten – til andres pension til at det bliver obligatorisk at spare op til ens egen pension,” siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.