Politics

Nyt værktøj til sprogvurdering af børn i toårsalderen

By  | 


Børne- og Undervisningsministeriet har fået udviklet et nyt forskningsbaseret værktøj, Sprogvurdering 2 år, der vurderer den dansksproglige udvikling hos børn i toårsalderen. Værktøjet skal understøtte den tidlige danskindsats til børn i kommuner og dagtilbud. 

Alle børn skal have en god sprogstart. Det skylder vi børnene, når vi ved, hvor stor en betydning det har for deres muligheder både her og nu, og senere i livet. En indsats i kommuner og dagtilbud kan spille en afgørende rolle, ikke mindst når det kommer til at udligne forskelle mellem børn fra forskellige kår. Derfor glæder det mig, at vi nu har fået et forskningsbaseret værktøj til sprogvurderingen af 2 årige børn. Værktøjet kan ikke stå alene, men det kan give kommuner og dagtilbud et kvalificeret afsæt for en tidlig sprogindsats i legende og stimulerende læringsmiljøer.

– Pernille Rosenkrantz-Theil

Børns sproglige kompetencer grundlægges tidligt i livet. De har ikke kun betydning for børns trivsel, læring, udvikling og dannelse; de kan også have betydning senere i livet for børns skolegang og uddannelsesmuligheder. Der kan være store forskelle mellem de sprogligt stærkeste og de sprogligt svageste børn i alderen nul til seks år, og forskellene ses allerede fra en meget tidlig alder. Folketinget besluttede i 2017 på den baggrund at give kommunerne mulighed for at fremrykke den obligatoriske sprogvurdering af børn i treårsalderen til toårsalderen.

Værktøjet blev præsenteret på en konference for kommuner og interessenter afholdt af Socialstyrelsen i foråret 2019. Det frigives nu med henblik på at give it-leverandører mulighed for at udvikle it-understøttelse, som kommunerne kan vælge at købe.

Fakta: Sprogvurdering 2 år samt krav til it-understøttelse

TrygFondens Børneforskningscenter og Institut for Kommunikation og Kultur på Aarhus Universitet har udviklet materialet på vegne af Børne- og Undervisningsministeriet. Derudover har dels danske logopæder og dels internationale eksperter med erfaring i udvikling af sprogvurderinger bidraget til materialet. 

READ ALSO  The Palestinian Virus of Jihad

Værktøjet kan anvendes til vurdering af hhv. det receptive og det produktive ordforråd samt sprogbrug og kommunikative kompetencer hos børn i 22-34-månedersalderen.

Det kan ikke anvendes uden it-understøttelse.

It-leverandører må tidligst udkomme med it-understøttelse den 16. december 2019.

Via Undervisningsministeriet

Print Friendly, PDF & Email

Latest from finanz.dk