Dansk Folkeparti via Facebook

Nyt ugebrev fra Peter Skaarup: En kærlig og velment sommeropsang!

Sommeren er over os. Til trods for vejrgudernes lunefuldhed er det en kærkommen anledning til hyggeligt samvær med venner og familie under åben himmel. Overalt i Danmark findes lækre steder, der bare indbyder til liv og glade dage. Vesterhavets brede strande, de sydfynske ”Morten Korch-landskaber” eller hvad med Nyhavns afslappede atmosfære. Ja, vælg selv – mulighederne er mange.

Men de mange muligheder stiller samtidig store krav til vores hensyntagen til hinanden. På Islands Brygge i København har man i de senere år oplevet et eskalerende problem om sommeren med larm fra bærbare og yderst bastunge musikanlæg, skrald på græsarealerne og uro blandt grupperinger, der af og til ryger i konflikt med hinanden. Eksempler, der med sikkerhed også findes andre af rundt om i landet.

Derfor bør vi spørge os selv: Er det virkelig sådan, vi ønsker at omgås hinanden? I forordet til Emma Gads velkendte bog fra 1918 ”Takt og tone” slår hun kyndigt fast, at omgangsformer har deres tid og er i evig forandring. Hvad der ansås for høflig og respektfuld adfærd i 1918, skal derfor ikke nødvendigvis være det samme i 2019. Tiltaleformer som ”Hr.”, ”Fru” og ”Frk.” er efterhånden blev erstattet af fornavne, og ”De” er blevet til ”du”. Og sådan skal det nok også være i 2019.

Men selvom det måske kan virke som ret uskyldige ændringer i vores omgangsform, har det betydelige konsekvenser. Ifølge sprogforsker Niels Davidsen Nielsen er opløsningen af de tidligere tiders fastlagte sproglige formuleringer således ikke uproblematiske, da det er med til at besværliggøre den sociale omgang. Sprog og adfærd hænger nemlig uløseligt sammen. Høflige ord ansporer således til høflige handlinger. Omgangsformer og sproglige regler er med andre ord afgørende for, at vi kan indgå i et fællesskab med hinanden. På samme måde som det danske sprog er afgørende at mestre, hvis man vil begå sig i det danske samfund.

READ ALSO  It’s not censorship, it’s ‘positive change’: Red Cross chief says social media should promote ‘the right information’ on vaccines

I Danmark sikrer grundloven borgernes frihed ved at udstikke nogle klare rammer for politikernes handlerum. På samme måde er forudsigelige omgangsformer i praksis nogle spilleregler, der værner os mod ubehagelig eller utryg adfærd, når vi færdes i det offentlige rum. Reglerne skal altså ikke ses som noget moralistisk, men som jordnære, sunde og fornuftige anvisninger til at omgås hinanden.

De noget løsere og uklare regler for god, respektfuld opførsel er i høj grad resultatet af 60’ernes tidsånd. 68-generationen. Et sammenrend af universitetsstuderende, hippier, økoflippere og andet venstreorienteret godtfolk ville med våben som uhæmmet sex og hashrygning sætte borgeren fri til fordel for fællesskabet. Fri fra det konforme. Fri fra regler. Fri fra autoriteter.

Og her var omgangsformerne betragtet som et fjendebillede. Som noget særligt spidsborgerligt, hierarkisk og klassebetinget, der skulle nedbrydes. Det revolutionære opgør overså imidlertid, at omgangsformerne er mere fundamentale end som så. Gensidig respekt tjener nemlig solidariteten, fællesskabet og den almindelige borger.

Hensynet til hinanden og respekten for autoriteter er nu afløst af den stærkes tyranni. Det er det, vi i disse dage ser udspille sig på Islands Brygge i København. Ham med det mest decibelproducerende musikanlæg eller de største muskler bestemmer. Den uhæmmede, impulsstyrede mig-mig-mig-kultur råder. 68’er generationens eksperiment er virkeliggjort.

Paradoksalt nok har fraværet af klare omgangsformer altså ikke gjort borgeren mere frigjort. Tværtimod. Fraværet af omgangsformernes selvjustits betyder ydermere, at det nu bliver en myndighedsopgave at genskabe ro og orden. Det beskrev den konservative tænker Edmund Burke allerede i 1791: ”Samfundet kan ikke opretholdes, uden at der regnes med en kontrollerende magt over viljen og begæret. Og jo mindre der er af det indefra, des mere må der være udefra”. Med andre ord, hvad vi har givet afkald på af gode manerer, må nu løses med indgribende regler, som på sin vis gør, at vi alle må give afkald på noget frihed.

READ ALSO  'Unrighteous Commerce': Our Responsibility for China's Barbaric Acts

Omgangsformernes vigtigste funktion er dermed både at beskytte den svage mod den stærke og borgeren mod unødigt statsligt formynderi. Høflighed, respekt og hensyn til sine omgivelser er således til gunst for os alle. Høj som lav og ung som gammel.

Jeg vil slutte, som jeg begyndte. Sommeren er over os. Opfordringen herfra skal derfor lyde at tage ud i det danske sommerland og nyde det. Men selvfølgelig under hensyntagen til omgivelserne. For din egen og ikke mindst vores fællesskabs skyld. Med en kærlig og velment sommeropsang i bagagen vil jeg ønske jer alle en rigtig god sommer!

Med venlig hilsen

Peter Skaarup

https://danskfolkeparti.dk/en-kaerlig-og-velment-sommerops…/