Via Politiet

Politiet håndterer dagligt mange episoder, hvor borgere med psykiske lidelser er involveret. For at kunne håndtere disse situationer endnu bedre, er der i samarbejde mellem politiet og regionerne nu udviklet et nyt pilotprojekt for regeringens satspuljemidler. 

Det betyder, at man fra i dag kan møde en ny konstellation i Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi – en patruljebil, der består af to betjente og en sygeplejerske med særlige psykiatriske kompetencer.

Med det nye udrykningsteam har vi nogle klare visioner om at blive endnu bedre til at løse de hændelser, vi oplever med psykisk uligevægtige personer. Når vi kører sammen med det sundhedsfaglige personale kan vi nemlig udnytte hinandens ressourcer og kompetencer optimalt. Og så er det mit håb, at vi med det nye koncept kan være med til at tingene ikke eskalerer unødigt i nogle af de situationer, der kan opstå med personer med psykiske lidelser, siger politiinspektør Tom Trude fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi. 

Neutrale biler

Bilerne, som det nye udrykningsteam kommer til at køre i, vil være helt neutrale at se på. 

Det kan virke ekstra overvældende, når en i forvejen ustabil person ser en politibil med blink, striber og fuld uniformering. Derfor har vi valgt, at bilerne med det nye udrykningsteam skal være civile. Indvendigt i bilen er der selvfølgelig alt det udstyr, vi har brug for til at udføre vores arbejde, fortæller Tom Trude.

Forsøgsordningen kommer også til at køre i Østjyllands Politi, Fyns Politi og Midt- og Vestsjællands Politi. Ordningen kommer til at køre frem til 2021 og evalueres løbende.

READ ALSO  Royal Mail shares are up 150%! Should I buy now?

 

Invitation

Pressen er velkommen til at komme forbi Næstved politistation onsdag klokken 11 og 12. Her vil politiinspektør Tom Trude og ledende oversygeplejerske Mia Hesselberg fra Region Sjælland besvare eventuelle spørgsmål. Det vil også være muligt at se en af de nye biler, som udrykningsteamet kommer til at køre i.