Tal og statistik

Nyt system til ejendomsvurdering vil medføre markante stigninger i udligningsbidrag for mange kommuner

By  | 

Via CEPOS

CEPOS-analyse af konsekvenserne af det nye ejendomsvurderingssystem i boligskatteaftalen fra 2017 for kommuners nettobidrag til den kommunale udligning.

Analysen viser, at det nye system vil medføre markante bidragsstigninger i flere kommuner. Bl.a. vil Københavns Kommune skulle øge sit bidrag med 1,7 mia.kr. om året, mens Århus og Frederiksberg skal betale 0,5 mia.kr. ekstra. Også Gentofte, Lyngby-Taarbæk, Herlev, Tårnby, Rødovre, Gladsaxe, Aalborg og Ishøj skal betale væsentligt mere.

”Målt pr. indbygger bliver stigningen størst på Frederiksberg, hvor det svarer til næsten 5.000 kr. pr. borger. Udgiftsstigningen svarer til omkring 10 pct. af det kommunale budget og til en indkomstskattestigning på 2,3 point på Frederiksberg, så der er tale om meget store summer”, udtaler analysechef Otto Brøns-Petersen, CEPOS.

”Det nye vurderingssystem træder i kraft i 2019, men frem til 2020 gælder det nuværende stigningsloft. For perioden frem til og med 2025 er det politisk aftalt at neutralisere effekten af det nye system på udligningen. Efter 2025 vil de markante ændringer således indtræffe, medmindre der træffes aftale om andet”, udtaler analysechef Otto Brøns-Petersen, CEPOS. 

”Det anbefales at fjerne grundværdier fra det kommunale udligningssystem, hvor de ikke hører hjemme. Udligningssystemet bør – udover forskelle i udgiftsbehov – afspejle forskelle i indkomsterne. Alternativt bør udligningen efter grundværdier fikseres på det hidtidige niveau. Et uændret udligningssystem for grundværdier vil udover meget store konsekvenser for visse kommuner desuden indebære et stærkt incitament til at øge grundskyldspromillerne efter 2025, når det midlertidige lovfastsatte loft falder bort. Det anbefales at vedtage løsningen allerede nu og undgå den betydelige ekstra usikkerhed, som man ellers risikerer at kaste boligmarkederne i de store byer ud i”, udtaler analysechef Otto Brøns-Petersen, CEPOS.


Print Friendly, PDF & Email

Hold dit netværk orienteret

Please Donate To Bitcoin Address: [[address]]

Donation of [[value]] BTC Received. Thank You.
[[error]]