Et helt nyt parti med det mundrette navn JFK21 med Mads Palsvig i spidsen, har som førsteprioritet fokus på bankernes pengeskabelse i form a lån.

De færreste ved at det faktisk er bankerne der styrer pengemængden – og dermed pengepolitikken i Danmark. Langt de fleste har den opfattelse, at Centralbanken altså Danmarks Nationalbank står for pengeskabelsen og pengepolitik. Men faktum er at Nationalbanken kun står for produktion af mønter og sedler som udgør mindre end 10% af den samlede pengemængde i samfundet. Den resterende del af pengemængden er lån udstedt af bankerne. Dermed har de privatejede banker magt over pengepolitikken og er dermed uden for politikkernes rækkevidde.

Det er det system det nye parti JFK21 vil gøre op med.

JFK21 om deres økonomiske politik:

Mads Palsvig, JFK21

1.Staten udsteder landets penge gældfrit og uden renter.

  1. Pengemængden øges med 4% om året: (DKK 80 Mia. pr år). Danmarks BNP er ca kr 2.000 Mia.
  2. (Se forslaget på Island: ’Monetary Reform: A Better Monetary System for Iceland’ https://www.forsaetisraduneyti.is/media/Skyrslur/monetary-reform.pdf.
  3. Alle borgere får en konto og en aktie direkte i en Folkeejet Nationalbank. Denne aktie kan ikke pantsættes, sælges eller gå i arv.
  4. Alle indskudsordninger, statsgaranti og statsstøtte til privatejede banker ophører. Eftersom pengeinstitutter fremover ikke længere står for landets pengeskabelse men udelukkende vil være formidlere af kapital mellem låntagere og opsparere kan banker ved fremtidige bankkriser således gå konkurs som alle andre virksomheder uden at vælte hele samfundsøkonomien.
  5. Ens nuværende privatejede bank kan man give fuldmagt til sin konto i den folkeejede nationalbank, således at alt i praksis bliver som nu med PBS og internetbank.
  6. Statens indtjening ved at udstede landets penge (DKK 80 Mia.) fordeles ligeligt til befolkningen i form af borgerdividende. Dette kan ske fra den nye Nationalbank eller direkte fra Finansministeriet på borgerens bankkonto.
  7. 2% af BNP (DKK 2.000 Mia. 2015) skabt som vækst plus 2% skabt som inflation.
READ ALSO  SE: Challenges That Could Delay Vaccine Rollout in Asia

ii.I alt ca. DKK 1.200 pr måned per dansker. Børn og voksne.

  1. Penge skabt som gæld af bankerne (ca DKK 1.045 Mia.) som pt (2015) er i omløb forsvinder i takt med at lånene tilbagebetales, disse penge skal udstedes igen for at undgå et kollaps i pengemængden til skade for landets økonomiske udvikling. Derfor omlægges disse i takt med at de forsvinder til statslige penge. Hvis denne omlægning foretages over 12 år så vil der være tale om DKK 87 Mia. pr år i 12 år og disse penge kreeres ved at blive udbetalt som borgerdividende direkte til borgernes konto i den Folkeejede Nationalbank.
  2. I alt ca. DKK 1.300 pr måned per dansker. Børn og voksne. (I 12 år indtil alle de bank producerede penge som gæld med rente er konverteret til Statslige rentefrie penge uden gæld).
  3. Finanstilsynet gøres uafhængigt af økonomiske interesser og må ikke høre under og ej heller finansieres af banksektoren. Desuden vedtages at et flertal i Finanstilsynet kommer fra sektorer udenfor banksektoren

Pengeskabelsesbedraget ved folketingskandidat og investmentbanker Mads Palsvig