Politics

Nyt inspirationsmateriale til arbejdet med demokrati og medborgerskab

By  | 


Jo bedre børn og unge kender deres demokratiske rettigheder, har demokratiske færdigheder og erfaring med demokratiske omgangsformer, jo bedre rustet er de mod ekstreme fællesskaber og antidemokratiske holdninger.

Demokrati og medborgerskab er en central del af formålsbestemmelserne for dagtilbud, fritidstilbud, grundskoler og ungdomsuddannelser. Lærere og pædagogisk personale spiller således en særlig rolle i at give børn og unge demokratiske kompetencer. Derfor præsenterer de nye inspirationsmaterialer viden, redskaber, øvelser og eksempler, der skal støtte personalet i at tilrettelægge og afvikle aktiviteter, som udvikler demokratisk kultur og demokratiske kompetencer blandt børn og unge. For eksempel at kunne indgå i demokratisk samtale, engagere sig og være en del af et fællesskab, også når man er uenig.

Materialet præsenterer nyeste viden på området og er udarbejdet i samarbejde med en række praktikere, som har været med til at udvikle og afprøve materialerne.

Der er udviklet inspirationsmaterialer til henholdsvis dagtilbud, grundskole- og fritidsområdet, erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser.

Inspirationsmaterialet består af:

  • et vidensnotat, der præsenterer nyeste viden om demokrati og medborgerskab, herunder arbejdet med at udvikle børn og unges kritiske tænkning og det at indgå i demokratisk dialog om kontroversielle og følsomme emner
  • en redskabspakke til selvrefleksion og praksisudvikling
  • en oversigtsartikel, der præsenterer et udpluk af eksisterende gode materialer på området
  • en praksisnær materialepakke med inspiration til undervisningsaktiviteter.

Fakta om inspirationsmaterialerne

Inspirationsmaterialerne er udviklet som led i et satspuljeprojekt, der har til formål at forebygge radikalisering og social kontrol i dagtilbud, grundskole, fritidstilbud og ungdomsuddannelser. Udover inspirationsmaterialer tilbydes der som led i initiativet vejledning ved ministeriets læringskonsulenter, kompetenceudvikling og konferencer til landets dagtilbud og skoler. Læs mere om initiativet og dets tilbud på uvm.dk.

READ ALSO  Bellingcat’s (race) war against RT: Russians didn’t kill George Floyd, but are STILL BAD, say internet ‘sleuths’

Via Undervisningsministeriet

Print Friendly, PDF & Email

Latest from finanz.dk