De nye overenskomster dækker ledere ved almene og private gymnasier, voksenuddannelsescentre og størstedelen af erhvervsskolerne samt de nye institutioner for forberedende grunduddannelse. Med aftalerne skabes for første gang et samlet og sammenhængende aftalegrundlag for ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner, som tidligere har været reguleret af forskellige aftaler. Med de nye overenskomster skabes grundlag for en større gennemsigtighed og sammenlignelig løndannelse på tværs af ministeriets institutioner.

Centralt i overenskomsterne står, at der nu gives lokal frihed til at sammensætte en lønpakke ud fra institutionens behov og lederens ønsker.  Det gælder vægtningen mellem forskellige løndele, fratrædelsesvilkår mm. Eksempelvis vil resultatløn i højere grad kunne fastsættes ud fra lokale mål baseret på institutionens strategi. For ledere på almene og private gymnasier, voksenuddannelsescentre samt erhvervsskolerne er overgang til den nye overenskomst frivillig, mens overenskomsten for ledere ved institutioner for forberedende grunduddannelse vil være gældende for alle.

Det er ikke intentionen, at det nye aftalegrundlag skal medføre en højere lønudvikling blandt chefer omfattet af aftalernes dækningsområde i forhold til sammenlignelige chefstillinger i staten. STUK vil årligt have en dialog med arbejdsmarkedets parter om effekten af aftalerne.

Læs mere om de nye overenskomster.

 

Via Undervisningsministeriet

READ ALSO  Iran’s Supreme Leader Khamenei pledges to ‘firmly prosecute’ those behind assassination of top military scientist