Justitsminister Søren Pape Poulsen har udpeget nye medlemmer til Straffelovrådet, der vejleder Justitsministeriet i strafferetlige spørgsmål. Højesteretspræsident Thomas Rørdam er udpeget som ny formand for rådet, der er sammensat af de førende eksperter inden for strafferet.

 

Justitsminister Søren Pape Poulsen siger:

”Straffelovrådet er et vigtigt rådgivende organ. Derfor glæder det mig, at vi har fået en ny formand og nye medlemmer af Straffelovrådet. Rådet besidder den absolut højeste strafferetlige ekspertise og skal rådgive regeringen om ændringer af straffeloven, som kræver et stærkt og grundigt forarbejde.”

 

De nye medlemmer af Straffelovrådet får som det første til opgave at gennemgå straffelovens voldtægtsbestemmelse med fokus på, om den i tilstrækkelig tydelig grad afspejler, at seksuelle handlinger skal være frivillige. Straffelovrådet skal i den forbindelse komme med konkrete forslag til, hvordan voldtægtsbestemmelsen kan udformes, så det tydeliggøres, at enhver seksuel handling skal bygge på gensidig frivillighed.  

 

”Sex skal altid være frivilligt, og der er i mine øjne behov for, at vi får set på, om det på tilstrækkelig vis er afspejlet i vores nuværende voldtægtslovgivning. Det er samtidig vigtigt, at en lovændring bliver grundigt forberedt, så vi fastholder en høj grad af retssikkerhed og sikrer, at en ny lov vil virke efter hensigten. Derfor har jeg bedt Straffelovrådet om at komme med konkrete forslag til, hvordan vi kan udforme en ny frivillighedsbaseret bestemmelse om voldtægt,” siger Søren Pape Poulsen.

 

Straffelovrådet skal blandt andet overveje, hvordan betingelsen om frivillighed kan defineres, herunder i relation til bevisvurderingen. Straffelovrådet skal inddrage regler og erfaringer fra andre lande, der har en frivillighedsbaseret eller lignende bestemmelse om voldtægt, i relation til bl.a. udformningen og afgrænsningen af bestemmelsen. Rådet skal aflevere sin betænkning med forslag til en frivillighedsbaseret voldtægtsbestemmelse til efteråret med henblik på, at der kan fremsættes et lovforslag i den kommende folketingssamling.   

READ ALSO  New Zealand’s PM sides with Australia after Chinese diplomat tweets brutal image condemning war crimes against Afghan civilians

Straffelovrådet skal fremover også kunne behandle strafferetlige problemstillinger ud fra et bredere samfundsmæssigt perspektiv. Forskningsdirektør Torben Tranæs, VIVE, er derfor udpeget som det første ikke-juridiske medlem af Straffelovsrådet, så rådet bliver i stand til at foretage relevante samfundsøkonomiske analyser som led i sit arbejde.

Straffelovrådets juridiske faglighed bliver samtidig styrket, idet rådet bliver udvidet med en ekstra dommer og en ekstra strafferetsprofessor.

 

Fakta:

Medlemmer af Straffelovrådet

 • Højesteretspræsident Thomas Rørdam (formand)
 • Professor Trine Baumbach, Københavns Universitet
 • Afdelingschef Lasse Boje, Justitsministeriet
 • Byretsdommer Niels Deichmann
 • Professor Thomas Elholm, Københavns Universitet
 • Højesteretsdommer Poul Dahl Jensen
 • Politidirektør Helle Kyndesen, Østjyllands Politi
 • Advokat Hanne Rahbæk
 • Rigsadvokat Jan Reckendorff
 • Straffuldbyrdelsesdirektør Lykke Sørensen, Direktoratet for Kriminalforsorgen
 • Forskningsdirektør Torben Tranæs, VIVE

 

Kontakt:

Presse- og kommunikationsrådgiver Daniel Durst-Andersen tlf. 20 90 68 38Via Justitsministeriet