De danske domstole har gennem længere tid været udfordret af stigende sagsbunker og sagsbehandlingstider. Nedlukningen af domstolene fra uge 12 til 17 som følge af COVID-19 har samtidigt betydet, at bunkerne har vokset sig endnu større. Blandt andet er antallet af domsmandssager steget med knap 3.000 sager i perioden.

Det efterlader mange ofre i en urimelig venteposition. Regeringen har derfor besluttet at afsætte 7 mio. kr. til ansættelse af flere dommere i 2020. Konkret skal der konstitueres fire nye byretsdommere. De nye byretsdommere skal indsættes ved de byretter, der har haft den største tilgang af verserende straffesager. Derudover skal der blandt andet rekrutteres flere dommerfuldmægtige ved byretterne, ligesom brugen af tilkaldedommere udvides.

Til styrkelse af landsretterne ansættes der seks nye landsdommere, som tiltræder hurtigst muligt i 2020.  

 

Justitsminister Nick Hækkerup udtaler:

”Domstolene er en hjørnesten i det danske retssystem, og derfor er det også stærkt bekymrende, at domstolene gennem længere tid har været presset af lange sagsbehandlingstider og voksende sagsbunker. Derfor har regeringen nu afsat 7 mio. kr. i 2020 til blandt andet at ansætte 10 nye dommere ved byretterne og landsretterne, der arbejder målrettet med at afhjælpe de sagsbunker, som har vokset sig endnu større på grund af COVID-19. Selvom det er en tiltrængt og nødvendig saltvandsindsprøjtning til domstolene, så er det langt fra nok til at løse de grundlæggende udfordringer. Derfor har jeg fortsat fokus på en generel styrkelse af domstolene, hvor vi blandt andet arbejder på et lovforslag, som skal effektivisere straffesagskæden, og jeg vil heller ikke afvise, at det kan blive relevant at tilføre domstolene yderligere ressourcer.”

 

READ ALSO  WATCH: Woman attacks drug store employee with ‘kung fu’ after reportedly being asked to wear a mask

Det forventes, at tilgangen af de ekstra dommere i sig selv vil betyde, at der vil kunne behandles ca. 320-400 straffesager yderligere ved byretterne og ca. 140-200 straffeankesager yderligere ved landsretterne i 2. halvår af 2020. Hertil kommer de ekstra sager, som vil blive behandlet som følge af de øvrige initiativer ved byretterne.Via Justitsministeriet