Nye Borgerlige via Facebook

Nye Borgerlige vil nedlægge jobcentrene.

Jobcentrene gør almindelige danskere, der midlertidigt står uden arbejde, til offentlige klienter.

Og de pisker syge og nedslidte rundt i systemet så længe, at flere ender med at dø, før de får den førtidspension og hjælp, de er berettiget til.

Jobcentrene er ikke bare spild af danskernes penge.

De er også nedbrydende for vores værdifælleskab og den borgerlige solidaritet imellem os danskere.

Vi skal fastholde en kultur, hvor vi som folk gerne hjælper hinanden, hvis vi mister evnen til at klare os selv.

Og en kultur, hvor vi kan leve i tillid til, at hjælpen er der, hvis vi bliver syge, nedslidte eller udsættes for en ulykke.

Til gengæld skal vi, når vi kan, have mere magt over vores eget liv – og over vores egne penge.

Derfor skal jobcentrene lukkes, og de 4 mia kroner, der årligt spildes på at administrere dem, skal gives tilbage til danskerne.
READ ALSO  One War and Six Losers