Via Danmarks Statistik

Motorparken (tillæg) bestanden af personbiler 1. januar 2019

Gennemsnitsalderen for personbiler er 8,8 år – den yngste bilpark siden 2001. Middellevetiden for de 0-årige biler er 15,1 år, hvilket er en anelse højere end sidste år, men 0,8 år lavere end i 2009. Antallet af personbiler var ved årsskiftet 2018-2019 nået op på 2,594 mio. eller 64.400 flere end for et år siden. I 1962 var der 470.000. Bestanden vil passere 2,9 mio. biler i løbet af 2023, hvis der fortsat nyregistreres ca. 218.000 biler om året og den aldersbetingede afgang er som i 2018.

Bestand 1. januar og nyregistreringer af personbiler. 1962-2024

3,4 nye biler for at bilparken vokser med én bil

Selv om tilgangen i form af nyregistreringer (og i begrænset omfang importerede brugte biler) har været betydeligt de senere år, er bestanden vokset i en noget lavere takt. Hvor nyregistreringerne de seneste fem år i gennemsnit har udgjort 8,8 pct. af bestanden primo året, er bestanden i den samme periode kun vokset med 2,6 pct. om året i gennemsnit, hvilket udgør nettotilgangen. Det svarer til, at der skal 3,4 nye biler til, for at bilparken vokser med én bil.

Nyregistreringer og nettotilgang i pct. af bestanden 1. januar. 1962-2024

Bilerne ryger hurtigere ud

Nettotilgangen er mindre end nyregistreringerne, fordi der er en betydelig afgang i løbet af året – i de seneste fem år ret konstant ca. 5,7 pct. af summen af bestanden primo året og årets nyregistreringer. Med en stadig større bestand og et stort antal nyregistreringer de senere år, har det betydet en stigning i det faktiske antal biler, der afgår.

Denne stigning er fremkommet ved, at afgangene fra de enkelte aldersgrupper fra det ene år til det næste er blevet lidt større. Resultatet af afgangene i form af restandelene af de oprindeligt registrerede biler fremgår af figuren nedenfor. Figuren viser, at restandelen af fx 10-årige biler i 2019 er knap 80 pct. af de oprindeligt registrerede mod 85 pct. af de 10-årige i 2009.

Disse små stigninger i den aldersbetingede afgang – og især for bilerne under ti år – medfører samtidig et fald i middellevetiden. En 0-årig bil kunne i 2009 forventes at blive 15,9 år, mens den i 2019 kan forventes at blive 15,1 år.

Restandel af de forskellige aldersgrupper i bestandene 1. januar

Fremskrivning: 1,15 mio. af dagens biler kører stadig i 2030

I begyndelsen af 2019 kørte der 2,59 mio. personbiler på de danske veje, hvoraf 99,4 pct. kørte på fossile brændsler. Ca. 1,15 mio. af de eksisterende biler, svarende til 44 pct., vil stadig køre på de danske veje i 2030, hvis det nuværende mønster for den aldersbetingede afgang fra bilbestanden fortsætter, og selv i 2044 vil der være flere end 100.000 tilbage. Se mere om forudsætninger og metode i Nyt fra Damarks Statistik 2018:385.

Udfasning af bestanden af personbiler pr. 1. januar 2019, fremskrivning

READ ALSO  Players must be able to train ahead of Australian Open: Medvedev

Fra bestand 1. januar til bestand år+1


 

2008

2013

2018

2023 estimeret

 

 

Afgang
bestand
primo

Forde-
ling af
afgang

 

Afgang
bestand
primo

Forde-
ling af
afgang

 

Afgang
bestand
primo

Forde-
ling af
afgang

 

Afgang
bestand
primo

Forde-
ling af
afgang

 

stk.

pct.

stk.

pct.

stk.

pct.

stk.

pct.

Bestand 1. januar

2068493

 

 

2233610

 

 

2530047

 

 

2846884

 

 

Nyregistreringer

150663

 

 

180647

 

 

218489

 

 

218 0851

 

 

Afgang

-120066

-5,43

100

-136136

-5,63

100

-154067

-5,63

100

-159822

-5,23

100

0-4 årige

-8160

-1,13

6,8

-8888

-1,23

6,5

-19927

-2,03

12,9

-19499

-1,93

12,2

5-9 årige

-10751

-2,0

9,0

-12656

-1,8

9,3

-12615

-1,7

8,2

-18395

-1,9

11,5

10-14 årige

-37961

-6,2

31,6

-25374

-5,5

18,6

-38272

-6,7

24,8

-38587

-6,4

24,1

15-19 årige

-38123

-16,4

31,8

-66352

-17,8

48,7

-48697

-17,1

31,6

-56460

-16,7

35,3

20 årige +

-25071

-18,9

20,9

-22866

-17,6

16,8

-34556

-19,5

22,4

-26881

-16,5

16,8

Tilgang netto

30597

1,52

 

44511

2,02

 

64422

2,52

 

58262

2,02

 

Bestand 1. januar år+1

2099090

 

 

2278121

 

 

2594469

 

 

2905147