Flemming Besenbacher skal stå i spidsen for den nye tænketank, som skal gøre Danmark til et pilot-land i forhold til FNs Verdensmål om madspild og fødevaretab.

En ny tænketank ser dagens lys. Den skal give Danmark førertrøjen i forhold til forebyggelse af madspild og fødevaretab. Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen har udpeget de syv bestyrelsesmedlemmer, som skal stå i spidsen for den styrkede indsats på området. Udover bestyrelsen kommer tænketanken til at bestå af ca. 35 medlemmer som repræsenterer myndigheder, virksomheder, organisationer og forskningsverdenen. Bestyrelsen skal som noget af det første tage stilling til, hvem medlemmerne skal være.

– På verdensplan spildes ca. én tredjedel af alle fødevarer. Madspild og fødevaretab er simpelthen én af vor tids store syndere. Så det er en vigtig opgave, som den nye bestyrelse skal løse sammen med de øvrige medlemmer. Jeg er sikker på, at det nye hold kan bringe den udfordrende dagsorden videre og få udviklet nye løsninger, som kan bruges både nationalt og internationalt, og få Danmark til at stå endnu tydeligere frem på den internationale scene. Det er helt afgørende, at vi gør, hvad vi kan for at omstille vores produktion og forbrug af fødevarer, så det bliver mere bæredygtigt, siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen. 

Flemming Besenbacher, som er bestyrelsesformand for Carlsbergfondet og Carlsberg A/S, bliver formand for tænketankens bestyrelse. Han ser frem til at komme i gang med arbejdet.

– Udnyttelsen af verdens ressourcer er et presserende spørgsmål i lyset af de udfordringer, planeten står overfor. Jeg vil arbejde for, at vi i Danmark flytter os markant på denne dagsorden og bidrager til innovative løsninger, som er med til at fremtidssikre verdens fødevaresystemer, siger Flemming Besenbacher.

READ ALSO  Trump says ‘historic’ Israel-UAE deal on diplomatic ties will ‘suspend’ Israeli annexation of Palestinian lands

Tænketankens bestyrelsesmedlemmer er:  

  • Formand Flemming Besenbacher, bestyrelsesformand for Carlsbergfondet og Carlsberg A/S.
  • Annette Stube, Head of Sustainability, Mærsk
  • Christine Nellemann, Institutdirektør, DTU Fødevareinstituttet
  • Selina Juul, Stifter af Stop Spild af Mad
  • Birgitte Qvist-Sørensen, Generalsekretær, Folkekirkens Nødhjælp
  • Thomas Prehn, direktør for Ungdommens Røde Kors, og tidligere direktør for MindLab
  • Tejs Binderup, Afdelingschef, Miljø- og Fødevareministeriet (observatørmedlem uden stemmeret)

Læs mere om tænketanken.

Yderligere oplysninger:

Pressesekretær Malene Kristense, tlf. 2213 0834, e-mail: malek@mfvm.dkVia Miljø- & Fødevareministeriet