Via Skattestyrelsen

Et nyt it-program gør det lettere for landets små erhvervsdrivende at indberette moms til Skattestyrelsen.

Programmet, som er udviklet i samarbejde mellem Skattestyrelsen og Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, er en såkaldt API, der står for Application Programming Interface. Det betyder, at udbyderne af regnskabssystemer kan bygge API’en ind i deres respektive system, og at det derfra bliver muligt for de virksomheder, som er kunder hos pågældende udbyder, med et enkelt klik at overføre momstallene fra virksomhedens regnskabssystem til TastSelv Erhverv i Skattestyrelsen.

Ved årets første momsfrist, som udløb den 2. marts 2020, modtog Skattestyrelsen ca. 7.250 angivelser via API’en. Siden lanceringen i december 2019, har Skattestyrelsen i alt modtaget mere end 10.000 angivelser ad den vej, fra de mere end 9.000 erhvervsdrivende, der frem til nu har benyttet it-løsningen.

Det fremgår af Skattestyrelsens seneste publikation om digitale tiltag, der letter virksomheders indberetning af moms.

– Der er mange ting at tænke på, når man driver virksomhed, og når det kommer til momsindberetning, vil vi gerne gøre det nemt at gøre det rigtige og hjælpe, hvor vi kan. Derfor har vi lavet denne nye mulighed for at indberette moms, som primært er målrettet de små erhvervsdrivende, siger fagdirektør i Skattestyrelsen, Thomas Hjortenberg.

Kun én godkendelse
Den nye software etablerer en forbindelse mellem virksomhedens regnskabssystem og TastSelv Erhverv og sparer de erhvervsdrivende for dobbeltarbejdet, der ligger i først at skulle indtaste i eget regnskabsprogram, og derefter kopiere tallene over i TastSelv Er-hverv. Nu kan tallene overføres direkte og skal blot godkendes en sidste gang, inden momsen er endeligt indberettet. Samtidig gør den nye software det muligt at indlæse de forskellige momsindberetningsfrister direkte i regnskabssystemet, så virksomhederne får overblik over vigtige datoer og frister.

READ ALSO  New Finance and New Economy in a New Situation

Udviklingen af den nye software er en del af Skattestyrelsens målsætning om at gøre det nemmere for virksomhederne at indberette og betale korrekte skatter og afgifter til tiden. Indtil videre har to regnskabsudbydere implementeret løsningen.

– Vi er rigtig glade for, at der er blevet taget godt imod vores nye indberetningsløsning, og at så relativt mange erhvervsdrivende indtil videre har valgt muligheden, når de har indberettet. Vi håber, at flere regnskabsudbydere vil tage imod vores nye software, så endnu flere erhvervsdrivende kan få glæde af en lettere momsindberetning, siger Thomas Hjortenberg.

Programmet er gratis og vil kunne implementeres i alle regnskabssystemer. Ovennævnte tiltag skal ses i lyset af, at en del små- og mellemstore virksomheder ofte begår fejl i momsindberetningerne.

Læs publikationen: Virksomhederne har fået lettere ved at indberette moms

Skattestyrelsen
Skattestyrelsen blev etableret den 1. juli 2018, da SKAT blev lukket og erstattet af syv nye styrelser. Skattestyrelsens opgave er at sikre, at borgere og virksomheder betaler korrekte skatter og afgifter. Ved omtale, der vedrører perioden efter 1. juli 2018, vil det være faktuelt forkert at omtale Skattestyrelsen som SKAT. Læs mere om de syv nye styrelser på fra1til7.dk.

Yderligere oplysninger: Journalister, tlf.: 7237 0900; borgere, tlf.: 7222 1818