Numbers & Statistics

Ny regel giver håb om flere små og billige lejligheder i København

By  | 


På bare fem år er priserne på ejerlejligheder på mellem nul og 50 kvadratmeter i København steget med 55 procent. Det viser en opgørelse fra Boligsiden, der også afslører, at kvadratmetrene i de små lejligheder nu er dyrere end i de mellemstore i størrelsen fra 51 til 94 kvadratmeter.

De høje priser på de små lejligheder skyldes en stor efterspørgsel fra især studerende, singler og ældre – en efterspørgsel som udbuddet ikke har kunnet matche.

Der er imidlertid mulighed for, at den forskel kan blive udlignet. I en ny kommuneplan er det besluttet at opbløde det udskældte krav om, at 75 procent af alt nybyggeri i København i gennemsnit skal være 95 kvadratmeter. Det krav bliver sænket til 50 procent, så man nu kan bygge flere boliger på ned til 40 og 50 kvadratmeter.

”Priserne på lejligheder er steget markant de seneste år, og for at tøjle den prisudvikling indførte man fra januar 2018 lånestramninger. Det lykkedes man med, idet prisændringen fra 2018 til 2019 lå på plus-minus én procent for de forskellige lejlighedsstørrelser. Det nye tiltag skal øge udbuddet af små lejligheder i København og sikre mod nye prisudsving,” siger Birgit Daetz og fortsætter:

”Går det efter planen, vil det give flere købere mulighed for at købe små lejligheder. Det er alt i alt positivt.”

Efterspørgslen trodser corona

Trods de i fremtiden øgede muligheder for at få fingre i en af de eftertragtede små lejligheder, er der måske mange, der lige nu tænker, at den aktuelle coronakrise vil få indflydelse på de oprindelige planer. Det kan den måske også, men det er langt fra sikkert, for lige præcis efterspørgslen på de små lejligheder i København er et udsnit af markedet, der er mindre følsomt end andre.

READ ALSO  BNP-fald på 2,1 pct. i første kvartal 2020

”På trods af corona og lockdown i Danmark, er der stor efterspørgsel på små lejligheder i København. Det vil der også være efter corona. De studerende, singlerne og de ældre skal stadig have nye steder at bo. Og så skal vi huske, at det her er en langsigtet plan, der betyder, at der bygges 60.000 nye boliger frem mod 2031, hvor vi formentlig og forhåbentlig har fået corona på behørig afstand,” siger Birgit Daetz.

Dermed er det også fortsat muligt for overborgmester Frank Jensen at leve op til det, han lovede, da ændringen af kommuneplanen blev fremlagt i en pressemeddelelse i slutningen af februar. Ved den lejlighed sagde han, at København også i fremtiden skal være en blandet by med plads til både den lille familie, singlerne og de studerende.

Prisudvikling for ejerlejligheder i København:

Størrelse (kvm.) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Ændring 2014-2019
0-50 25.464 28.495 31.854 37.393 39.572 39.375 55 %
51-94 26.972 30.618 33.825 37.469 39.479 39.280 46 %
95- 31.667 35.092 37.968 40.899 43.391 43.864 39 %

(Tabellen dækker over alle handlede ejerlejligheder i Københavns Kommune. Tallene er i kroner. Kilde: Boligsiden)

Via boligsiden.dk

Print Friendly, PDF & Email

Latest from finanz.dk