I en ny rapport har Justitsministeriets Forskningskontor undersøgt antallet af drab i Danmark fra slutningen af 2012 til og med 2017, i sager hvor mindst én person er fundet skyldig. Undersøgelsen giver et detaljeret indblik i typer af drab i Danmark samt karakteristika af gerningsmændene bag forbrydelserne. Blandt de nye fund er en undersøgelse af drabsmændenes mentaltilstand, der for første gang er kortlagt på denne vis.

Justitsminister Nick Hækkerup:

Rapporten er vigtig for vores forståelse af, hvem der begår drab i Danmark. Når mange drabsmænd kan betegnes som psykisk syge eller utilregnelige, så illustrerer det med al tydelighed behovet for, at vi har et politi, der samarbejder med sundhedsmyndighederne. Derfor er jeg også glad for, at der i 2019 blev igangsat et projekt om et fælles udrykningskoncept, hvor politiet og sundhedspersonale rykker sammen ud til borgere med psykiske lidelser og give disse dem den rette hjælp, inden situationen eskalerer yderligere.”

Undersøgelsen viser, at 24 pct. af gerningsmændene er omfattet af straffelovens § 16, hvor man erklæres psykisk syg eller utilregnelig på grund af sindssygdom m.v. i gerningsøjeblikket. Samtidig var 51 pct. af gerningsmændene omfattet af straffelovens § 69 om personer, der kan betegnes som mangelfuldt udviklede m.v., herunder personer med personlighedsforstyrrelser.

Sundhedsminister Magnus Heunicke:

“Vi skal gøre alt, hvad vi kan, for at sikre, at mennesker, der er alvorligt psykisk syge, får den nødvendige behandling, så de hverken er til fare for andre eller for sig selv. Det bl.a. er derfor, at regeringen og finanslovspartierne har vedtaget et markant løft af psykiatrien på 600 mio. kr om året – penge, der både skal løfte retspsykiatrien og den almene psykiatri.”

Rapporten analyserer i alt 150 ofre og 156 gerningsmænd. I undersøgelsen kategoriseres drabene i typer, fx partnerdrab, drab i kriminelle miljøer mv., ligesom undersøgelsen også beskæftiger sig med motiver for drab, gerningsmandsprofiler og demografisk lighed.

READ ALSO  The legacy of Trump will continue: “We’ll be back in some form”

Blandt andet finder rapporten, at der i 23 pct. af drabene var en partner – eller ekspartnerrelation, mens der i 26 pct. af drabene var en anden familierelation mellem offer og gerningsmand (forælder, barn, søskende mv.). I 39 pct. af drabene var gerningsmand og offer enten venner eller bekendte. Kun i de resterende 12 pct. af drabene var gerningsmand og offer fremmede eller havde netop mødt hinanden.

Link til rapporten
 

 

Pressekontakt: Christina Raabæk

Sundheds- og Ældreministeriets pressetelefon: 2132 4727Via Justitsministeriet