En ny rapport fra EVA viser, at e-learning og blended learning bruges på alle typer af VEU. De vellykkede digitale forløb finder sted på de institutioner, der strategisk har satset på digitalisering og prioritet det ledelses- og ressourcemæssigt. Det er fx ved at investere i at skabe gode digitale læringsmiljøer og udvikle fleksibelt understøttende læringsplatforme. De institutioner har også skabt gode rammer for teknisk og it-didaktisk støtte til og kompetenceudvikling af underviserne, materialer og læringsaktiviteter.

EVA offentliggør også et inspirationskatalog med syv tiltag, den enkelte institution kan tage for at øge kvaliteten i digitale læringsforløb. De syv er blandt andet, at deltagernes forudsætninger for at deltage i digitale læringsforløb skal afklares, at relationen mellem undervisere og deltagere skal styrkes i det virtuelle rum, og at både deltagere og undervisere skal have faglig støtte.

Styrelsen for It og Læring har i samarbejde med Styrelsen for Forskning og Uddannelse fået udarbejdet en række analyser, der afdækker erfaringen med digitale teknologier og digitale undervisningsforløb på voksen- og efteruddannelserne (VEU). Det sker som led i implementeringen af trepartsaftalen fra 2017 mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om en styrket og mere fleksibel VEU.

EVAs delrapport er den anden af i alt to delrapporter og supplerer første delrapport med resultater fra blandt andet casestudier og interviewundersøgelser, der bidrager til at formidle erfaringer og viden om, hvor og hvornår e-læring og blended learning – blanding af almindelig og netbaseret undervisning – kan anvendes.

Via Undervisningsministeriet

READ ALSO  Defining 'Metrics' to Measure Radical Islam is Vital to Defeating It