Numbers & Statistics

Ny pulje til styrkelse af frivillig hjemrejse (repatriering)

By  | 

Via Integrationsministeriet

Som led i satspuljeaftalen for 2019 og i finansloven for 2019 blev det aftalt at afsætte midler til en pulje målrettet kommunernes indsats på repatrieringsområdet.

Initiativet skal give den enkelte bedre muligheder for at planlægge og gennemføre en eventuel reetablering i hjemlandet eller et tidligere opholdsland samt sikre en holdbar repatriering.

Kommunerne får med denne pulje mulighed for at søge om midler til at øge vidensniveauet blandt repatrieringslovens målgruppe om frivillig tilbagevenden til hjemlandet eller et tidligere opholdsland samt give målgruppen bedre forudsætninger for at træffe beslutning om og gennemføre en vellykket repatriering. Desuden kan der søges om midler til at igangsætte konkrete projekter, som kan styrke kommunernes interne organisering og indhold i repatrieringsindsatsen. 

Puljen kan søges af kommuner.

Der udmøntes 7 mio. kr. i nærværende ansøgningsrunde.

Læs mere om puljen.Print Friendly, PDF & Email

Hold dit netværk orienteret

READ ALSO  Se kortet: I 68 kommuner er huset er blevet mere værd det seneste år