Lærere i folkeskolen og uddannelses- og erhvervsvejledere skal sikres et bedre indblik i det tilbud, erhvervsskolerne har. Det vil øge deres kompetencer, så de efterfølgende kan yde vejledning af højere kvalitet om uddannelsesvalg til deres elever.

Børne- og Undervisningsministeriet etablerer nu en ansøgningspulje for 2019 med ansøgningsfrist den 4. december 2019. Puljen administreres af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og er på 2 mio. kr. i hvert af årene 2019-2022.

Kun 12 procent af lærerne mener, at de har et godt kendskab til erhvervsuddannelserne.

Pengene skal gå til praktikforløb af to dages varighed på erhvervsskoler, hvor lærere og vejledere får kendskab til planlægning, gennemførelse og evaluering af praktisk undervisning.

Puljen er en del af EUD-aftalen ”Fra folkeskole til faglært – Erhvervsuddannelser til fremtiden” fra 2018.

Læs mere om puljen her.

Via Undervisningsministeriet

READ ALSO  New administration, same old regime change? Biden to recognize Guaido as self-declared leader of Venezuela & will keep sanctions