Det her er en god start på ugen!

Susanne Zimmer har sørget for, at Å fik sat vores aftryk på aftalen, og hun er godt tilfreds:

"Aftalen her er et skridt på vejen i retning af et mere bæredygtigt Danmark. Mere skov, mindre kvælstofudledning og forbedrede muligheder for udvikling af økologien. Det er alle gode tiltag, som peger i den rigtige retning."

God mandag

Ny politisk aftale tredobler miljøkrav til landbruget

Rød blok er enig om, at landbruget kraftigt skal sænke udledningen af kvælstoffer.


Alternativet via Facebook

READ ALSO  Negative Covid-19 test to become MANDATORY for Slovakians to go to work, visit countryside