Numbers & Statistics

Ny overnatningsrekord i første halvår 2019

By  | 

Via Danmarks Statistik

Overnatninger på hoteller, feriecentre, campingpladser og vandrerhjem mv. juni 2019

Overnatningerne satte ny rekord i første halvår 2019. Det er sjette år i træk. Det er især flere danske hotel- og vandrerhjemsovernatninger samt udenlandske campingovernatninger, som er årsag til halvårsrekorden. Danske overnatninger i første halvår er steget uafbrudt siden 2014, mens de udenlandske i samme periode er steget siden 2010. Stigningsraten for udenlandske overnatninger i første halvår er aftaget fra hhv. 5 og 7 pct. i 2017 og 2018 til 1 pct. i 2019, mens de danske overnatninger omvendt er gået fra en stigningsrate på 1 pct. i 2017 og 2018 til 4 pct. i 2019.

Overnatninger på hoteller, feriecentre, vandrerhjem, campingpladser og lystbådehavne, faktiske talKilde: www.statistikbanken.dk/turist.

Fremgang i juni, når der korrigeres for sæsonudsving

Antallet af overnatninger steg 1,2 pct. i juni 2019 i forhold til maj 2019, når der korrigeres for normale sæsonudsving. Hoteller og feriecentre steg med hhv. 1,1 pct. og 2,4 pct., mens antal overnatninger på vandrerhjem var næsten uændret.

Overnatninger på hoteller, feriecentre og vandrerhjem, sæsonkorrigerede talKilde: www.statistikbanken.dk/turist1.

Overnatninger på hoteller, feriecentre og vandrerhjem, sæsonkorrigerede tal. 2019


Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

Juni

Apr.-juni/
jan.-mar.

Juni/
maj

1.000

pct.

I alt

1924,5

1891,3

1896,2

1932,1

1905,2

1928,0

0,9

1,2

Hoteller

1385,3

1367,7

1378,9

1405,8

1392,4

1408,3

1,8

1,1

Feriecentre

342,6

327,9

324,7

332,8

321,5

329,3

-1,2

2,4

Vandrerhjem

196,6

195,6

192,7

193,6

191,3

190,5

-1,6

-0,4

Overnatninger, faktiske tal


Juni

Æn-
dring

Første halvår

Æn-
dring

2018

2019

2018

2019

1.000

pct.

1.000

pct.

I alt

3722,0

3996,9

7

13825,5

14219,2

3

Heraf danske

2249,9

2408,9

7

8794,6

9136,7

4

Øst for Storebælt

1577,7

1657,8

5

6399,2

6588,3

3

Vest for Storebælt

2144,4

2339,2

9

7426,2

7631,0

3

Hoteller mv.

1576,0

1670,0

6

7119,9

7480,0

5

Heraf danske

831,9

896,8

8

4023,0

4356,1

8

Øst for Storebælt

960,5

1016,6

6

4339,9

4536,4

5

Vest for Storebælt

615,5

653,4

6

2779,9

2943,6

6

Feriecentre

328,0

368,0

12

1594,9

1647,5

3

Heraf danske

200,0

222,6

11

1200,6

1246,0

4

Øst for Storebælt

72,2

80,3

11

372,1

369,2

-1

Vest for Storebælt

255,8

287,7

12

1222,8

1278,3

5

Campingpladser

1440,5

1562,4

8

3867,7

3823,0

-1

Heraf danske

1054,9

1105,4

5

3027,7

2933,4

-3

Øst for Storebælt

328,6

346,5

5

867,9

849,5

-2

Vest for Storebælt

1111,9

1215,8

9

2999,8

2973,5

-1

Vandrerhjem

216,0

223,3

3

973,2

1027,2

6

Heraf danske

87,9

105,4

20

412,5

490,5

19

Øst for Storebælt

161,9

160,6

-1

735,9

759,4

3

Vest for Storebælt

54,0

62,8

16

237,4

267,9

13

Lystbådehavne

161,6

173,3

7

269,8

241,5

-10

Heraf danske

75,2

78,7

5

130,8

110,8

-15

Øst for Storebælt

54,4

53,8

-1

83,5

73,7

-12

Vest for Storebælt

107,2

119,5

11

186,3

167,8

-10

Print Friendly, PDF & Email

Hold dit netværk orienteret

READ ALSO  Skattestyrelsens opgave i udbyttesagen er at få så mange penge som muligt tilbage i statskassen