Den 29. juni 2018 indgik den daværende regering (V, LA og K), S og DF en aftale om en reform af indsatsen mod ungdomskriminalitet. Som en del af aftalen skulle der udarbejdes en ny og fælles ramme for SSP-samarbejdet mellem skole, sociale myndigheder og politi, der har til formål at forebygge kriminalitet blandt børn og unge. Udfordringen med den nuværende indsats i dag er, at der ikke er en fælles ramme for SSP-samarbejdet, som er organiseret og håndteret på forskellig vis i de enkelte kommuner og politikredse.

Der er derfor behov for at skabe en tydeligere og mere ensartet retning for arbejdet med at holde børn og unge ude af kriminalitet, så børn og unges muligheder for støtte og hjælp til et liv uden kriminalitet er den samme, uanset om man bor i Vojens, Roskilde eller Frederikshavn.

Den nye SSP-ramme er nu oversendt til forligskredsen og er blevet til efter et langt udviklingsarbejde, hvor Rigspolitiet har inddraget en lang række interessenter, herunder KL, Det Kriminalpræventive Råd, SSP-samrådet, Socialstyrelsen og politikredsene. Rammen består af fire temaer, der skal fungere som pejlemærker for det lokale SSP-samarbejde i hele landet: formål, målgruppe, organisering og samarbejde samt lokal tilrettelæggelse. Rigspolitiet vil nu sende rammen ud til politikredsene og SSP-samrådet.

Rammen skal være med til at sikre, at SSP-samarbejdet i højere grad strømlines og forbedres rundt om i landet, og der lægges op til at fastsætte konkrete mål for SSP-indsatsen, som der kan følges op på.  

 

Justitsminister Nick Hækkerup udtaler:

”Indsatsen mod ungdomskriminalitet handler ikke blot om at tage hånd om de unge, der allerede er kriminelle, men i lige så høj grad forebyggelsen af, at børn og unge ender i den kriminelle løbebane. SSP-samarbejdet udgør i den forbindelse fundamentet for det kriminalpræventive arbejde, og derfor har vi nu udarbejdet en ny fælles ramme for at ensarte SSP-arbejdet i hele landet. Rammen skal være med til at styrke den brede og forebyggende lokale indsats, så alle børn og unge fremover kan blive mødt af en tidligere og ensartet indsats, der i højere grad skal hjælpe dem til at holde sig fra kriminalitet.”

 

READ ALSO  China launches robotic mission to haul Moon rocks back to Earth, first in over 40 years

Læs rammen her

 

Baggrund:

SSP er et samarbejde mellem skole, sociale myndigheder og politi, der har til formål at forebygge kriminalitet blandt børn og unge. Samarbejdet er organiseret på forskellig vis i de enkelte kommuner og politikredse.

Den nye ramme er udviklet på baggrund af en omfattende interessentinddragelse i form af interviews med interessenter på området og workshops med udvalgte kommuner og politikredse. Desuden er der etableret en følgegruppe, som har bidraget til udarbejdelsen af rammen siden foråret 2019. Følgegruppen består af KL, Socialchefforeningen, Børne- og Kulturchefforeningen, Skolelederforeningen, Landsforeningen af Ungdomsskoleledere, SSP-samrådet, Det Kriminalpræventive Råd, Socialstyrelsen, Ungdomsringen og politikredsene.

Rammen vil desuden indgå i den nye uddannelse i kriminalitetsforebyggelse, som Socialstyrelsen har lanceret i december 2019 og starter op primo 2020.Via Justitsministeriet